Dělo se to vždycky, nejprve potichu a poslední rok zřetelně a nahlas. Svět se nevratně mění. Nikdy se nevrátí poklidné časy staré Evropy, pokud se za jeden víkend převalí dvacet tisíc lidí jiné kultury z jednoho konce na druhý. Jistě, valí se občas desítky tisíc lidí ulicemi měst a demonstrují, sjedou se na koncerty a nebo motocyklové závody. Večer se ale ti lidé vrátí domů a zamknou dveře od svých bytů.

Tady jsou to lidé, kteří se rozběhli za lidským snem budoucnosti. Nezřídka nemají vůbec nic. Říkejte jim jak chcete. Máte-li tichý odpor ke změnám, použijete slova migranti a třesete se vztekem namíchaným se strachem. Máte-li vážnou starost o budoucnost a zároveň úctu k lidskému stvoření, budete jim říkat běženci či utečenci. Mají před čím utíkat, ať je to sucho a nebo pomatená nenávist. 

Pokud se svět mění, vyhlížím dopředu. Staří pomatení bubáci varují před falešností, straší před chorobami a upozorňují na obtíže. Jako bychom byli všichni pitomci a prosťáčci, kteří nevědí, že takové změny přinášejí velké nesnáze. Samozřejmě nejsou všichni běženci hodňoučcí a miloučcí. Samozřejmě i oni lidsky zneužívají emoce, podvádějí a lžou. Nečekám od nich nic jiného, je to lidské. Nicméně mlha varování pánů v kravatách mne nemůže zmást. Pozoruji, jak se zároveň za oponou globálních změn bezostyšně vyprodává majetek. Cíl? Je to budoucnost? Jistě, ale ne všech, opět jen některých. Narudlé kšefty s kapitány Číny za přihlížení ruských novodobých carů nejsou cestou dopředu, ale nazpět. Pravděpodobně je nezastavíme, radši je necháme Božím soudům, kterým nikdo z nás neunikne.

Daleko zajímavější bude Evropa, která má šanci konečně vnímat společnou budoucnost. Právě teď se ukazuje, kdo se chce pakovat dotacemi a nechce pracovat. A kdo si bere odpovědnost s nadějí, že když bude hledat řešení, tak jej najde. Opět ten starý text a mrtvé jazyky: Staří otcové odmítali xenofobii a hlásali filoxenii, tedy přívětivost k příchozím. A Bible říká doslovně: "Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť skrze ni někteří nevědomky pohostili anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami také v těle." (Dopis Hebrejským křesťanům 13:2) Přijdou lidé, kteří jinak věří, jinak jí, jinak se oblékají. Mají jiný způsob myšlení. Nenávist u nich doma ale vypadá stejně, jako u nás. Používají se k ní evropské pušky, americké bomby a japonská auta. Takže s nenávistí máme problém globální a vzepřít se jí musíme jak tady, tak jinde. Ještě, že ten Pán Bůh a jeho moc je taky globální!

Co byste ode mně taky chtěli!? Jsem jenom obyčejný farář. Píšu to proto, že věřím, že budoucnost je krásná a smysluplná. Byť by před ní bylo ještě hodně vybombardovaných měst a poničených vztahů. Píšu to proto, že budu hledat lidi, kteří chtějí také jít dopředu. Protože tajemstvím křesťanské církve není věčnost obrácená dozadu. Všimněte si, jak to slovo vytrvale zneužíval nacismus i komunismus. Naopak! Věčnost, kterou hledáme a ke které se vracíme zpět, je s výhledem do budoucnosti.