Heinz Buschkowsky (SPD) je nedávný starosta čtvrti Berlin-Neukölln, problematické kvůli migrantům. V Německu je znám asi dva roky svou knihou "Neukölln ist überall" (Neukölln je všude), ve které silně kritizuje stav této čtvrti, chování migrantů v ní, a potažmo politiku multi-kulti tolerance. Díky knize byl až donedávna stejným páriou jako Thilo Sarrazin, tj. osobou podezřelou z rasismu či nezdravého nacionalismu. Ve skutečnosti měli migranté svého starostu docela v oblibě, protože se jim navzdory snažil je integrovat, pomáhat jim a tak zajistit lepší budoucnost.

Hodnoty a pohledy, ze kterých vychází, stále spadají do rámce sociálně demokratického pohledu na svět v současném Německu. Od politiků ve vedení strany se liší odmítáním oddělování se v rámci multi-kulti, netaktizuje v usilování o funkce (je mu 67 let) a říká své názory a prognózy Němcům otevřeně.

Rozhovor, z nějž níže cituji, představuje pohled na Německo již příštích pěti let, jak jej dosud v ČR asi nikdo nevylíčil.

--------------------------------

Welt se Buschkowského nejprve zeptal, zda sdílí názor kancléřky na to, že se zdaří integrace více než půl milionů muslimů, s jejím "Dokážeme to!"

Buschkowsky: Co má paní Merkelová taky ale říkat? Něco jako: "Mám naděláno v kalhotách?" Nezbývá jí vůbec nic jiného, než využívat hesel o vydržení. A přítok vůbec nepolevuje. EU předpovídá pro příští tři roky pro Evropu dalších pět milionů uprchlíků. Kancléřka přitom vychází z toho, že se 70 procent Syřanů opět vrátí domů. To je stejně špatný odhad jako nenavracení se gastarbeiterů 60. let. Je to jen placebo pro uklidnění lidu.

Nesdílí ale ani opačnou hypotézu "Nedokážeme to tedy".

Buschkowsky: Zastavte, to neposkytuje žádnou alternativu. Co je to zdařilá integrace? Přece nejspíš, když přistěhovalý člověk akceptuje naše pravidla života, když pro sebe v zásadě přijme kulturu západní demokracie.  Říká "dobrý den" při potkání. Nepere se na ulici. Okolo 60 let zde máme rovnoprávnost pohlaví a 25 let liberální rodičovskou výchovu bez fyzických trestů. Donucování ke sňatkům je trestné. Náboženství je soukromá věc. Zákony nejsou dány od Boha, nýbrž se přijímají parlamentem.

Nemusí nutně snídat bílou klobásu, aby kulturně zapadl. Ústava ale není pouze pro Němce, nýbrž platí pro všechny. V ohniscích jako Berlin-Neukölln a Duisburg-Marxloh tomu tak zdaleka není. V zemi již máme paralelní společnosti. A budou růst, pokud zachováme naši přihlížející integrační politiku.

Co znamená ono přihlížení.

Buschkowsky: Přihlížíme jen, co se děje. Laissez faire [nechat věcem volný průběh], se již otřásá. O integraci se musí aktivně usilovat i vyžadovat. Nesmí záviset na chuti a náladě.

K odhadům počtů uprchlíků.

Buschkowsky: V zemi dnes máme milion uprchlíků. Za uprchlíkem přijdou asi tři až čtyři další osoby, konzervativně počítáno. Mnozí vycházejí i s podstatně vyššími čísly. Z tohoto milionu bude tedy téměř plynule čtyři až pět. Podle prognozy EU přijde do Německa osm až deset milionů uprchlíků do roku 2020. To je zcela střízlivý výpočet z předložených faktů.

Proč nelze brát do úvahy jen konzervativní odhady.

Buschkowsky: V Africe a v arabském prostoru sedí třetina obyvatelstva na zabalených kufrech, aby vyrazila do Evropy. Doufají zde v lepší život. V Německu připadá na 100 volných pracovních míst 66 žadatelů. V Africe je na 100 míst 500 žadatelů. Vzniká neuvěřitelný převis mladých mužů, kteří jsou bez naděje na zaměstnání a perspektivu. 

Vyrážejí za hledáním šťastnějšího života. Náboženská válka na Blízkém Východě tento vývoj pouze urychlila.

K dopadu uprchlíků na Německo.

Buschkowsky: Bude to záviset na tom, jak důrazně budeme integraci požadovat a prosazovat. "Hej přistěhovalče, buď částí z nás, žij s námi, nauč se řeč této země a rozmnožuj blahobyt své rodiny a společnosti." Prostě docela jednoduché.

Proč je dosavadní politika měkká.

Buschkowsky:  Politika přistupuje k jednotlivcům malátně a rychle je znechutí. Jen nikoho nevylekat! Lidé se chovají jako voda. Hledají vždy tu nejsnazší cestu. Přesto musíme vytrvat a ukázat, kde a jak to chodí. Dát jim mantinely, dle nichž se mohou držet a orientovat se. Integrace potřebuje vedení.

K připravenosti spolkové vlády.

Buschkowsky: Tu nepozoruji. Potřebovali bychom mít ve funkci hned 20.000 učitelů, kteří by uprchlíky naučili němčinu. Vůbec tady ale nejsou. Musí dostat byty. To trvá dva až tři roky. Pokud nechceme vytvořit sociálně vyloučené městské aglomerace, musíme nyní dohlédnout na lepší promísení. To znamená, že bude třeba vystavět levné byty v městských obytných čtvrtích.

Nebude to vždy přinášet potěšení. Sýčkuji, že to ztroskotá. Mnoho pokryteckého souhlasu, ale na konci stojí zase ghettoizace uprchlíků. Příklady jsou všude. Od Švédska po Anglii, od Kiel-Gaarden až po Dortmund-Sever.

Welt rovněž zmínil otázku toho, že přes 70 procent uprchlíků jsou sami cestující mladí muži. Sociolog Armin Nassehi měl varovat před maskulinizací veřejného prostoru.

Buschkowsky: O těchto otázkách diskutují odborníci jen za zavřenými dveřmi. Internet je zde mnohem otevřenější. Jsou prostě věci, které nemají nic společného s původem nebo náboženstvím. Jsou jen pudem přírody. Pokud lidé nemají žádnou šanci vydělat si peníze, pak jim společnost musí nějakou dát. Pokud tak neučiní, pak si vezmou, co považují za to, že jim náleží.

O tom, že i v přijímacích ubytovnách již dochází k násilnému napadání se.

Buschkowsky: Kde stovky lidí ve stísněném prostoru bez intimní sféry dřepí jeden u druhého, tam tečou nervy. Stačí jedno špatné slovo nebo nevlídný pohled, aby vypukly rvačky. Většina reaguje brutálně. Křesťané jsou šikanováni. Nesmějí už do kuchyně, jelikož tam připravují vepřové. Salafisté přicházejí do ubytoven a rozdělují životní prostředky, ale jen bratrům ve víře. U mladých mužů jsou svaly trumfem, se kterým reagují. Tolerance se necvičí a není trendy.

Jaké budou kulturní proměny Německa.

Buschkowsky:  Německo se nemusí změnit naráz. Změny budou probíhat, aniž by si jich někdo všiml. Deset milionů přistěhovalců z jiných kultur od Afghanistánu po Somálsko přinese jiné úhly pohledu a životní způsoby. Budou to impulsy pro panující kulturu. Uvidíme je v jídelních zvycích, módě vlasu, ošaceni, filmech nebo v reklamě. Mnoho se toho promění a stane se obyčejem. Jako dnes samozřejmý zvyk, sundavat si boty, když se vstupuje do bytu. To ještě před 50 lety nebylo běžné...

Školník nebude měnit žárovky v tělocvičně, když v ní cvičí dívky a učitel si nebude ke svačině dávat chléb s jitrnicí, aby nezraňovali náboženské cítění. Vánoční trh se změní na zimní trh, abychom neuráželi muslimy. Ve slabikáři nosí malé dívky šátek. Tento výčet je libovolně rozšiřitelný. Nejsou to ale žádné kulturní inspirace, nýbrž boj o dominanci ve veřejném životě. Tomu bych se vzpíral.

Vývoj prvních 5 let.

Buschkowsky: Počet muslimů se ztroj nebo zečtyřnásobí. Jejich politická a hospodářská váha rovněž vzroste. Někde založí politické strany, aby prosazovaly jejich zájmy ... aby se religiozní rity staly oficiální součástí společenského života, nutně povedou v sekulárně vybudované společnosti k atmosféře napětí. ... Spory o volání muezzina a islámské svátky připraví scény vedlejších válek... Jedna menšina čtyř procent lidu má práva. Při podílu nejméně 15 procent v roce 2020 budou mít muslimové zcela jiný pocit vlastní sebehodnoty i sebeuvědomění.  Otázka ... zda je německá společnost připravena, prosazovat sebe sama v jiném kulturním kontextu. ...

Vliv na sociální smír.

Buschkowsky: Když hovořím s lidmi, narážím na strach z vývoje. To je špatný rádce. Doposud mají lidé z nejnižší třetiny obyvatelstva nechuť z možnosti nového boje o rozdělování. Zatím zde ještě není. Ale jakmile jej skutečně pocítí, nálada se obrátí. Někdy až obyvatelstvo bude mít pocit, že je znevýhodňováno při přidělení levných bytů, přístupu do zaměstnání, nebo jejich děti ve škole.

Pokud zavedená politika tyto nálady neuchopí do svých rukou a občané to nepřijmou, ujmou se jich paže extrémistů. Bude to pak jen otázka času, než se vytvoří nějaká nová strana na pravém okraji.

Někdo jako AfD nebo Pegida?

Buschkowsky: Ne. AfD a Pegida má nebo měla problém s vyhraněním se vůči NPD. Kdo se staví do řady s představiteli NPD, nemá s nacistickými hesly skutečnou politickou šanci. Pokud si strana udrží jasný a věrohodný distanc, pak bude nebezpečná. Potom se musí lidové strany popasovat, aby se jim lid neztratil.

--------------------------------

Až na určitou skepsi a výhrady k pojetí multi-kulti představují uvedené názory a očekávání zřejmě sociálně demokratickou orientaci politiky v Německu. Současné postoje německé kancléřky Merkelové v oblasti uprchlíků jsou považovány za v podstatě souhlasné. Žertem si říká, že by od hodiny mohla být členem SPD. Kancléřka Merkelová přitom aspoň zatím ovládá vyšší úrovně své politické strany CDU. Pouze nižší funkcionáři CDU vyjadřují zdrženlivou kritiku. Největším kritikem stavu je sesterská strana CSU z Bavorska, které vlnu migrantů i nejvíce prakticky odnáší. Německu nyní vládne velká koalice CDU/CSU+SPD, která je prakticky neodvolatelná. Oproti tomu opoziční strany zelených (Grüne) a levice (Linke) jsou programově asi ještě více prouprchlické.

=====================

Zkratky:

  • SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands, sociálně demokratická strana Německa.
  • NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschland, německá krajně pravicová politická strana, jejíž ideová orientace má blízko k pangermánskému nacionalismu a k bílému nacionalismu.
  • AfD - Alternative für Deutschland, Alternativa pro Německo, politická strana v Německu, která byla založena jako reakce na politiku záchrany Eura v roce 2013. Ve spolkových volbách pak dosáhla volební výsledek 4.7%.
  • PEGIDA - Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes - Patriotický Evropan proti islamizaci Západu,  německá politická organizace, založená v říjnu 2014 v Drážďanech. Organizuje protestní shromáždění a usiluje o imigrační legislativu podle australského imigračního programu a kanadských imigračních kategorií. Zakladatel a předseda Lutz Bachmann rezignoval v lednu 2015 po zveřejnění svých xenofobních poznámek a fotografií v pózách Hitlera.

Odkazy:

- 10.10.2015 "Am Ende steht doch wieder die Gettoisierung" (Die Welt)

- Heinz Buschkowsky (Wikipedia - DE)

Vojtěch Kment na Facebooku

 

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist