Seminář byl moderován Václavem Janouškem a úvodní slovo měl senátor Ing. Jan Veleba. Své příspěvky přednesli Miroslav Lidinský, Bill Warner, Milan Podlipný, Petr Hampl, Václav Janoušek, Ivo Strejček a Béatricie Radosa, přičemž na konci konference byl dán prostor pro vyjádření 11 lidem z publika. Původně ohlášená účast Benjamina Kurase byla, z důvodu spolupořadatelství politickou stranou KSČM, jím zrušena. Co zajímavého na konferenci v příspěvcích a diskusi zaznělo?

Bezpečnostní rizika masové imigrace do Evropy (Ing. Miroslav Lidinský, předseda strany Úsvit – Národní koalice, válečný veterán) - Varoval před „osamělými vlky v řádu jednotlivců, schopných na sebe vázat desetitisíce členů ozbrojených sborů.“

 

Studium doktríny islámské imigrace (Bill Warner, Ph.D., Prezident CSPI International) - Název vědeckého anglicky předneseného příspěvku byl „Doktrína islámské migrace“ chápající současnou migraci za 3 historickou vlnu islamizace Evropy s doprovodem interaktivní mapy znázorňující po 20 letých intervalech islámskou expanzi. Uvedl, že islámský kalendář začíná počátkem džihádu a nezahrnuje prvních 13 let kázání, kdy k islámu přivedl jen 150 lidí. Jeho příspěvek byl špičkový a odrážel informace v jeho youtube videích, kdy popsal jasné příčiny a důsledky současných událostí. Příspěvek ukončil několika závěry pro politické představitele a že: "Islám není problém – my jsme problém".

 

Centrum pro studium politického islámu v České republice (Milan Podlipný, Víceprezident & CEO CSPI International) – Překladatel Billa Warnera, který je autorem pojmu „politický islám“ a že politika má diskutovat tuto 51% část islámu a řešit ji. Centrum studia politického islámu je nyní aktivní v 6 zemích s centrálou v ČR.

 

Sociální konstrukce reality jako nástroj islamizace i deislamizace (PhDr. Petr Hampl, Ph.D., sociolog) – věcně ze sociologického úhlu pohledu popsal (de)islamizaci a popsal racionální postoj „černého pasažéra“ pro neřešení proti-islámských aktivit. Vyjádřil souhlas s Dr. Warnerem, že těžištěm řešení islámu jsme my sami.

 

Strategie obrany proti politickému islámu (Ing. Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií) – obdoba statistických informací jako měl Dr. Warner z kterého často čerpá. Uvedl, že islámská civilizace myslí jinak než my, kteří uvažujeme ve stylu „co nechceš aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.“

 

Imigrace jako jeden z projevů krize EU (PaedDr. Ivo Strejček, člen správní rady Institutu Václava Klause a ex-euro-poslanec) – příspěvek vedený v nejpříjemnějším duchu, který uvedl, že současnou krizi jsme si způsobili sami. Podal tezi, že podlehnutí západu ideologii multikulturalismu je skutečným těžistěm současné krize a není to střet s islámem, ale právě s multikulturalismem. Uvedl, že: „Naše hodnoty, které zastáváme, budou brány západními, až se západ vrátí na západ.“

 

Politická korektnost jako zdroj rezignace na obranu evropských hodnot (Ing. Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií) - shrnul manipulativnost moralizováním a politické korektnosti, jako tyranii ctnosti.

 

Postavení ženy v islámu (Béatrice Radosa, IVČRN, exmuslimka) - Potvrdila z vlastní zkušenosti dosavadní informace od předřečníků a několik příkladů z vlastního života o pohledu muslimů na svět.

 

 

Z publika měl nejzajímavější projev či příspěvek do diskuse pravoslavný biskup (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/), popisující nesprávnou politiku papeže a kardinála Duky, kteří apelují na křesťany otevřít dveře muslimům. Vyzval kardinála Duku, že pokud chce být solidární s uprchlíky, tak ať daruje polovinu z obdržených 150 miliard do záchytných táborů v okolí Sýrie, protože tam jsou ti nejpotřebnější.

 

 

Čtěte na podobné téma:

Ze semináře "Imigrační krize a islám" v poslanecké sněmovně parlamentu ČR