Především chci upřesnit, že definice jevů, jimž pan Zeman vyhlašoval ve svém projevu na Albertově (17.11.2015 odpoledne) volnost bez hranic, je poměrně jasně vymezena zákony této republiky, kterým se sám rád podrobím. Nejde o přijímání a nebo nepřijímání uprchlíků. Jde o spojování určitých náboženských společností s vrahy, označování hlasitých demonstrantů za fašisty a podobně. Hranice takovým nálepkám jsou však navíc dány lidstvím jako takovým, pak jsou definovány pravidly a mocí, před níž se klaním, když otevírám Bibli, a nakonec jsou vymezeny lidskými pravidly, například zmíněnou Ústavou České republiky. Nedivím se, že se taková pravidla lidské vzpupnosti nelíbí. Neděsí mne hřích, lidská vzpoura je běžná. Samozřejmě připomínám sobě i druhým, že když někdo chce tato pravidla přešlapovat, musí za to nést odpovědnost. 

To se však neděje. A přímo na místě. Na Albertově byl v záběru České televize inzultován usměvavý muž, který mezi zelenými kartami mával svou červenou kartou. Byl v tomto davu zbaven své červené karty a omezen ve svých právech. A to přímo při halasném prosazováním práva pro všechny. Pokud mu bude oznámeno, čím porušil ústavou daná práva, budu docela zvědav na argumenty, které mu byly sděleny. Vážnější příklady umlčování názoru však uveřejnila Česká televize v pořadu Reportéži ČT zde přibližně od 15. minuty.

Nedělám si tedy iluze o tom, že by někdo umlčoval pana Miloše Zemana a upozornil jej na meze, které prokračuje zcela zjevně. Sama média, která pan Zeman zjevně osočil z "vytváření názorů" jeho slova přenášela a komentují. Což je nakonec dobře. Ještě, že tak! Politkové až na výjimky buď mlčí a nebo povedou svou vlastní kampaň, ale nikdo si nebude pálit ruce. Nečinnost a nechuť reagovat ze strany moci, která má stát na obraně práva a spravedlnosti, je zjevná. Zbývá mi tedy jediné. Upozornit na to, že jsme všichni pod soudy Božími. Já i ti ostatní. Zapřísahám zastánce stejných a podobných stanovisek, jaké mám já, aby se vyvarovali násilí a zbytečné i slovní agrese. To člověku neuleví a druhým k moudrosti nepomůže. Spíše předávám záležitost výše: Ať si rozsoudí Nejvyšší. Některé věci volají do nebe. Nesvolávám drakonické tresty. Pouze mi jde o to, že některé názory musí být umlčeny. A otevírám svobodnou a uctivou diskusi. Tu nelze umlčet!