V posledních týdnech se roztrhl pytel s volebními sjezdy politických stran. Nové vedení si postupně vybrala TOP09, ODS a tento víkend i Strana zelených. Noví předsedové ve svých projevech nešetřili sliby a plány na změnu. Jedná významná změna je však patrná už teď – ve vedení českých politických stran dnes zasedá historicky nejvíce žen.

Nejedná se přitom o náhodu, ve všech případech kandidáti na předsedu zastoupení žen předem zmiňovali a zdůrazňovali, že si přejí vyváženější a pestřejší předsednictvo. A to včetně těch stran, které donedávna toto téma zcela ignorovaly či dokonce označovaly za nesmysl. Pravda, v některých případech si ještě nedovolí říci to otevřeně. Petr Fiala (ODS) se tak ještě před svým znovuzvolením nechal slyšet, že by si v předsednictvu přál ženu. Svůj výrok však hned vzápětí „obrušuje“ rétorikou pro ODS typickou. „Z mnoha důvodů bych to pokládal za dobré. Nejde o kvóty ani o genderové levicové blouznění. Ale jako moderní konzervativec si myslím, že čistě mužská společnost není dobrá, je potřeba ji obohacovat a kultivovat ženským pohledem na věc.“ Nejedná-li se o genderové levicové blouznění, logicky mi z toho plyne, že se jedná o genderové blouznění pravicové. Kritika výlučně mužského vedení, podpora diverzity, přínos ženské zkušenosti – jakoby pan Fiala citoval z některé z publikací Fóra 50 %. Ještě pár let a z předsedy ODS se stane feminista.

Ale teď vážně. Je skvělé, že i v ODS získává zastoupení žen pozornost a je bráno vážně. Celkem chápu i to, že pan předseda je ve svých výrocích opatrný, aby nepoplašil tradičněji založené voliče a voličky ODS. Výsledkem předem jasně formulovaného požadavku je zvolení hned dvou žen do vedení ODS. Pozici 1. místopředsedkyně získala pražská politička Alexandra Udženija –– a v předsednictvu zasedne i starostka Obrnic Drahomíra Miklošová.

Ještě lépe z hlediska zastoupení žen dopadla TOP09. Přání „omlazení týmu s více ženami“ před sjezdem vyslovili jak odstupující předseda Karel Schwarzenberg, tak jediný kandidát na nového předsedu Miroslav Kalousek.Do nového předsednictva TOP09 byly zvoleny hned 3 ženy – Jitka Chalánková, Markéta Adamová a Helena Langšádlová. „Já jsem o větší podíl žen ve vedení strany skutečně velmi stál“, uvedl po sjezdu v rozhovoru pro Parlamentní listy nově zvolený předseda strany Kalousek. Jaký posun u člověka, který ještě před nedávnem v reakci na návrh legislativních kvót hlásal, že „akutní problém je nedostatek chlapů“.

Ani pan Kalousek sice později nezapomněl zdůraznit, že kvóty nejsou potřeba a že pohlaví není kvalifikací. Což ovšem nezpochybňují ani ty nejzarytější feministky, jako jsem třeba já :). Na prvním místě musí vždy stát kvalifikace a zkušenosti daných kandidátek/kandidátů. Je však vidět, že pokud je jasná poptávka a jasný signál ze strany autority, kterou Miroslav Kalousek ve své straně bezpochyby je, není problém „schopné a kvalifikované ženy“ najít.

Poslední stranou, která si volila nové vedení, jsou zelení. U nich se však nejedná o velké překvapení. Strana zelených pravidelně a oprávněně vítězí v soutěži Strana otevřená ženám. Ženy jsou zastoupeny jak ve vedení, tak na kandidátních listinách. Jejich vyvážené zastoupení je zde „pojištěno“ genderovými kvótami. Po víkendovém sjezdu se první místopředsedkyní stala Irena Moudrá Wünschová a další členkou předsednictva Monika Horáková.

Na okraj ještě zmíním, že dvě ženy ve vedení má v současné době i ČSSD (Michaela Marksová Tominová a Lenka Teska Arnoštová) a ANO (Jaroslava Jermanová, Margita Balaštíková).

Zdá se tedy, že zastoupení žen a mužů v politice se i u nás konečně stává tématem, které není vnímáno jako levicové, ale kterému je věnována pozornost napříč politickým spektrem. Jako levicová a pravicová můžeme chápat konkrétní řešení, cíl je však stejný – pestřejší a vyváženější vedení stran i nabídka na kandidátních listinách, v důsledku pak i na zvolených pozicích. Na podzim nás čekají krajské volby. Uvidíme, jestli výraznější zastoupení žen v předsednictvech zamíchá i zastoupením žen na kandidátních listinách.