1) Svoboda slova je základním kamenem svobody a svobodné společnosti. A ano zahrnuje právo k rouhání a urážkám.

2) Nevěřím, že existuje něco takového jako "umírněný islám." Myslím, že je lepší mluvit o míře víry a míře praktikování.

3) Nevidím žádný rozdíl mezi islámem a islamismem. Islám je definován jako podřízení se vůli Alláha, jak je popsáno v Koránu. Islamismus je jen Islám ve své nejčistší podobě.

4) Islám není náboženstvím míru, je politickou teorií dobývání, která hledá dominanci, jak může.

5) S prvním přikázáním se Mohammed pokusil uvěznit zdravý rozum. A s druhým přikázáním byla krásná a romantická část lidstva zotročena.

6) Závoj tyransky označuje ženy jako soukromý a nepřístupný majetek. Závoj odděluje ženy od mužů a odděluje je od světa. Krotí je, omezuje je, osedlává je k poddajnosti. Mysl může být zraňována stejně jako tělo. A muslimský závoj směřuje, jak vaše představy, tak váš osud. Je znakem druhu apartheidu, kde nedominuje rasa, ale pohlaví.

7) V Holandsku jsem viděla zásadové lidi s dobrými úmysly zaslepených multikulturalismem a zahlcených nutností citlivosti a uctivosti vůči přistěhovalecké kultuře ignorující kriminální chování zneužívání žen a dívek.

8) Když jsem byla v Holandsku, myšlenkou bylo, že všechny kultury jsou si rovny a všechny mají být zachovány. Mojí myšlenkou bylo, že všichni lidé jsou si rovni, ale ne všechny kultury jsou si rovny.

9) Západní žena není majetkem jejího bratra nebo majetkem jejího otce. Je prostě svá. Může si vybrat svůj vlastní životní styl. Ale v muslimské rodině je čest muže v rozkroku ženy.

10) Uznejme, že už dále nemůžeme tolerovat násilné utlačování žen ve jménu náboženství a kultury o nic víc, než bychom tolerovali násilný útlak obhajovaný jakýmkoliv jiným násilníkem ve jménu pokřivených zdůvodnění.

11) Islám není rasa…islám je jednoduše souhrn pravidel a není „islamofóbní“ říkat, že islám je nekompatibilní s liberální demokracií.

12) Liberální kapitalismus není dokonalý, ale ve srovnání s ostatními "ismy" je mnohem lepší.

13) Tolerance netolerance je zbabělost.

 

Čtěte na podobné téma:

Zápisky z knihy Ayaan Hirsí Alí: Rebelka – Odvrácená strana islámu