1) Říkat „Singapuřané na prvním místě“ je něco jiného než říkat „Singapuřané pouze“.

2) Jakékoli iniciativy spustíme, musíme vždy klást zájmy Singapuřanů a Singapuru na první místo.

3) Rodiny představují základní stavební kameny naší společnosti a základní zdravotní péči fundamentální části jakéhokoli zdravotnického systému.

4) Díky výsledkům, které jsem udělal skrze diskuse, doufám ve sjednocení Singapuřanů na konci každého dne. Singapur je naším domovem. Sdílíme společný osud a myslím, že všichni pracujeme společně ve prospěch naší země.

5) Aby bylo zajištěno, že Singapuřané mohou využívat příležitostí, vláda by měla nadále pečlivě sledovat podíl zahraničních studentů v našich vzdělávacích institucích s cílem zajistit, že podíl odpovídá současným i budoucím potřebám země a Singapuřané jsou hlavními příjemci naší vzdělávací politiky.

6) Existuje naléhavá potřeba pro odvážné reformy přeměnit Singapur na výzkumem a vývojem řízenou, inovativní a na znalostech podniků založenou ekonomiku, kde se soutěží znalostmi a talentem s ohledem na efektivitu a nákladovou efektivnost. Singapur potřebuje přeorientovat svůj program výzkumu a inovací.

7) Reagan byl velkým prezidentem. Obnovil důvěru Američanů v Ameriku, americké hodnoty a ideály. Stal se, nejen v USA, legendárním, díky svému závazku ke svobodě, demokracii a své víře v to, co nazýval "kouzlo volného trhu."

8) Musíte se snažit dostat se do mysli teroristů: "Jak můžu zaútočit na zemi, jako je Singapur? Má zabezpečené svoje hranice a těžko půjde pašovat lidi a bomby. Singapuřané chrání svá vozidla a své přístavy. Jaké je jejich zranitelné místo? Možná jejich počítačové systémy.“

 

Čtěte na podobné téma:

Čím 57 let vyhrává volby vládní, singapurská, vlastenecká strana PAP?