Irena Slabá nabyla dlouhodobou právní praxi zejména v advokátní kanceláři PRK Partners. Během svého působení se vedle agendy spojené s občanskoprávními a obchodněprávními spory věnovala například insolvenčnímu řízení.

bpv BRAUN PARTNERS se bude věnovat právnímu poradenství s orientací na vedení sporů a rozhodčí řízení, zaměří se také na řešení insolvence a restrukturalizaci společností, a zároveň poskytne své právní služby klientům kanceláře v oblasti práva obchodních společností a nemovitostí.

Vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně. Dále studovala na právnické fakultě Universität des Saarlandes v Saarbrückenu v Německu. Titul JUDr. získala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Hovoří plynule německy a anglicky.

Mezi její koníčky patří horská turistika, četba a samozřejmě její rodina.

Související