Cloud computing na vládní úrovni

Ale pozor – Cloud computingem (dále cloudem) se velmi vážně zabývá dokonce i vláda České republiky. Hlavními cíli Národní strategie cloud computingu jsou maximální zajištění bezpečnosti a spolehlivosti klíčových informačních systémů státu a finanční úspory. Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra v materiálu, který byl předložen vládě, vyčísluje tyto úspory na 2,5 miliardy korun.

Jak lze vlastně dosáhnout takových úspor?  Ministerstvo financí uvádí přímo na svých webových stránkách, že: „Strategie počítá s postupným přechodem od používání vlastních nákladných aplikací k využívání aplikací sdílených pro celou veřejnou správu, které budou provozovány v bezpečných datových centrech za využití bezpečné komunikační infrastruktury.“

To je velká změna v rámci zavádění aplikací. Místo aby si každý úřad pořizoval svůj vlastní hardware a software, platil implementaci a údržbu, budou standardizované služby provozovány v cloudu a příslušný úřad si pouze vybere, jakou aplikaci chce zavést. Aplikace v cloudu bude připravena k okamžitému spuštění a bude také centrálně v rámci cloudu udržována a zlepšována. Lze předpokládat, že během pěti let se zcela přestanou implementovat softwarové balíky na vlastním HW a bude existovat jen několik vybraných a certifikovaných cloudových služeb. Typickým příkladem může být například spisová služba. V rámci cloudu si úřad vybere z několika certifikovaných služeb a po základním nastavení může spisovku spustit. Nemusí starat o standardy NSESSS, napojení na Datové schránky nebo kontroly elektronických podpisů.

Dle informací z Ministerstva financí bude existovat státní cloud, kde budou provozovány ty ICT služby, jejichž provozování privátními subjekty není z důvodů bezpečnosti nebo utajení možné. Všechny ostatní služby mohou být poskytovány jak státním cloudem, tak komerčním cloudem tak, aby vznikl tlak na snižování cen ICT služeb. To vše za jasně definovaných pravidel a bezpečnostních standardů. S velkou pravděpodobností takovým komerčním cloudem bude třeba Microsoft Azure, kde budou k dispozici nejen produkty Office365, ale i jiné vhodné aplikace. 

„Cloud computing vyžaduje speciální aplikace. Teoreticky je možné jakoukoliv aplikaci provozovat v cloudu, ale není cloud jako cloud. Pokud obyčejnou aplikaci dáte do cloudu, tak verzi pro každou další firmu nebo úřad musíte instalovat znova. Nejen instalovat, ale i udržovat. Jediné, co snad ušetříte, je ten HW – to je takzvaný infrastrukturní cloud. Správná cloudová aplikace však funguje tak, že se v rámci jedné instalace vytváří instance pro každou další firmu nebo úřad. Pak je to aplikační cloud a právě ten dovoluje na zmáčknutí „jednoho knoflíku“ vygenerovat verzi pro nové uživatele nebo třeba verzi pro testování a školení

Řešení budoucnosti 

Národní strategie cloud computingu je koncepcí, která má, mimo jiné, přispět k vyřešení trvajících problémů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií a zvýšit míru bezpečnosti. Zásadním cílem je postupná migrace stávajících aplikací do eGovernment cloudu, který by měl mít státní a privátní část. Strategie také bude určovat, co bude pro ministerstva, státní instituce, kraje a obce povinné či dobrovolné nebo to, jak stát zajistí provoz kritické IT infrastruktury. 

Proč cloud computing

Výhod cloud computingu je celá řada. Mezi jeho hlavní benefity patří tyto:

  • Klient se vůbec nestará o hardware, operační systémy, systémovou bezpečnost. Aplikace je k dispozici po přihlášení do systému.
  • Klient neřeší zálohování, update ani upgrade, protože to je součástí služby cloudu. Cloudy umí poskytovat výkon podle potřeby, tedy lze platit pouze to, co uživatel spotřebuje.
  • Klient neřeší napojení na externí systémy, jako jsou datové schránky, antivirové systémy, registry apod. To je řešeno na úrovni systému.
  • Klient neřeší shodu se standardy, protože ta je zaručena v rámci služby pro všechny provozované aplikace.
  • Aplikace lze snadno instalovat. Je tedy možné si vytvořit školicí nebo testovací verzi a tu dle potřeby využívat.
  • Aplikace jsou dostupné kdykoliv, kdekoliv a na čemkoliv.
  • Cloud computing umožňuje nasadit nejmodernější systémy nejen velkým, ale i malým firmám a úřadům.

Výhody cloudu jsou zcela zřejmé, aplikace v cloudu však není to samé jako cloudová aplikace. Programátoři teď musí sednout k počítačům a svoje aplikace z gruntu přepsat.