Zajímal se o vztah člověka a lidskou civilizaci, její vývoj a vztah mezi politickou mocí a společností. Viděl historický proces jako konstantní cyklickou změnu vlivem interakce dvou skupin:

- obyvatel měst a chráněných míst s usedlým způsobem života s možností rozvinutí kultury, vědy a civilizace, ale s nízkou solidaritou, soudržností a bojovností.

- kočovníků a beduínů, žijící kočovným a pouštním způsobem života, včetně venkovanů, kteří mají drsnou povahu a jsou nepřátelští k civilizaci, ale mají nezkažené ctnosti, kmenovou soudržnost a bojovnost.

Mezi jeho citáty patří:

1) V průběhu celé historie mnoho národů utrpělo fyzickou porážku, ale to nikdy neznamenalo konec národa. Ale když se národ stal obětí psychologické porážky, pak to znamenalo konec národa.

2) [Slepé] následování dávných zvyků a tradic, neznamená, že mrtví jsou naživu, ale že živí jsou mrtví.

3) Podniky vlastněné odpovědnými a organizovanými obchodníky nakonec předčí ty, vlastněné bohatými vládci.

4) Je-li pobídka k nabývání a získávání majetku pryč, lidé o jeho získávání přestávají usilovat...Ti, kteří porušují vlastnická práva dopouští se bezpráví...Pokud k tomu dochází opakovaně, všechny pobídky pro kulturní podnikatele jsou zničeny a ti se zcela přestanou snažit. To vede ke zničení a zkáze civilizace.

5) Návyky jsou kvalitami duše.

6) Člověk je potomkem zvyklostí, ne potomkem svých předků.

7) Minulost se budoucnosti podobá více než jedna kapka vody druhé.

8) Člověk je esenciálně ignorantem a stává se jím až učením skrze získávání znalostí.

9) Vláda je institucí, která brání všem nespravedlnostem kromě těch, které sama způsobuje.

10) Na počátku vlády dynastie, zdanění přináší velké příjmy z malého daňového zatížení. Na konci dynastie, zdanění přináší malé výnosy z velkého daňového zatížení.

11) Islám má povinnost získávat moc nad všemi národy.

12) Geometrie osvěcuje intelekt a správně formuje mysl člověka.

13) Ten, kdo najde novou cestu je průkopníkem, i když její stopa musí být znovu nalezena jinými. A ten, kdo jde daleko před svými současníky je vůdcem, i když uplynou staletí než je jako takový rozpoznán.

14) Když civilizace [populace] roste, roste také dostupná práce. Na oplátku se zvyšujícími se zisky, zvyky a potřebami luxusu, koresponduje její růst s vytvářením luxusu. Vznikají řemesla pro vytváření luxusních výrobků. Hodnota realizována z nich se zvyšuje a díky tomu se zisky ve městě opět násobí. Výrobě se zde daří ještě více než předtím. A tak to jde s druhým a třetím cyklem růstu. Všechny dodatečné práce slouží luxusu a bohatství, na rozdíl od původní práce, která sloužila jen pro zajištění zachování života.

 

Rasistické, předsudkové a xenofobní citáty o černoších:

- Dále na jih Afriky není v pravém slova smyslu žádná civilizace. Tam jsou pouze lidé, kteří mají blíž k němým zvířatům než racionálním bytostem. Žijí v houštinách a jeskyních a jedí byliny a nepřipravované obilniny. Často se jedí navzájem. Nemohou být považováni za lidské bytosti.

- Černoši jsou nejméně inteligentní a nejméně náročnou částí lidstva. Jsou nejméně schopni pochopit důsledky akcí.

- Důvodem proč jsou černoši zpravidla poddajní k otroctví je, že mají málo lidskosti a podobají se němým zvířatům.

- Jediní lidé, kteří přijímají otroctví jsou černoši, vzhledem k jejich nízkému stupni humanity a blízkosti zvířecímu chování. Ostatní osoby, které akceptují stav otroka to dělají jako prostředek k dosažení vysoké hodnosti, moci nebo bohatství, jako je tomu u Mameluckých Turků na východě nebo v Andalusii u Franků a Galů, vstupujících do služeb tohoto státu.

 

Rasistické, předsudkové a xenofobní citáty o Arabech:

- Arabové dominují pouze na pláních a rovinách, protože jsou, díky své divoké povaze, lidem drancování a ničení. Drancují všechno, co si mohou vzít bez boje nebo risku a potom prchají do svého útočiště v poušti a nepostaví se a nebojují, pokud to není v sebeobraně. Takže když se setkají s jakýmikoli potíži nebo překážkami, nechávají je na pokoji a hledají snadnější kořist. A kmeny dobře opevněné proti nim na svazích kopců unikají jejich ničení a zničení, protože nechtějí lézt do kopců, ani vynakládat úsilí, ani riskovat. Zatímco roviny, kterých mohou dosáhnout vzhledem k nedostatku jejich ochrany a slabosti státu, jsou pro ně kořistí a soustem, na které budou útočit, plenit a dobývat s lehkostí, dokud lidé tam žijící nebudou poraženi, a poté je nenapodobí díky vzájemnému konfliktu a politickému úpadku, dokud není zničena jejich civilizace. A Alláh se stává jejich tvořitelem, a On je jediným, vítězným a neexistuje žádný jiný pán než on.

 

Čtěte na podobné téma:

Citáty islámské moudrosti: Andaluský filozof Averroes

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist