Tomáš Pivoňka (40) je v čele ČIIA od roku 2014 a ve svém prvním funkčním období pracoval především na prohloubení spolupráce s klíčovými partnery ČIIA, kterými jsou Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Rada pro veřejný dohled nad auditem a Český institut členů správních orgánů. Útvar interního auditu ČEZ řídí od roku 2015. Předtím působil více než 10 let ve společnosti EY jako senior manažer v oddělení podnikového poradenství a řízení rizik.

“Znovuzvolení do vedoucí pozice Českého institutu interních auditorů si velmi vážím.  Ve svém dalším funkčním období bych se chtěl věnovat zejména propagaci interního auditu mezi exekutivními manažery a mladou generací. Zapadá to ideálně do motta, které jsem si pro své druhé funkční období vybral: zajistit úspěšnou budoucnost interního auditu,“ uvedl Pivoňka. „Interní audit je jediným prvkem ve společnosti, který funguje nezávisle. To mu umožňuje přistupovat k firmě či instituci z pozice ideálního dobrého hospodáře. Kultivuje tím kontrolní prostředí ve společnosti, zlepšuje etické chování zaměstnanců a soulad s legislativou. Dává manažerům zpětnou vazbu v záležitostech, které při své každodenní rutinně nevidí,“ vyzdvihuje Pivoňka přínosy interního auditu. „Interní audit rovněž přidává hodnotu tím, že přispívá ke zlepšování procesů – šetří náklady a pomáhá nacházet příležitosti či řídit rizika.“

Český institut interních auditorů založený v březnu 1995 je odbornou autoritou v oblasti interního auditu a sdružuje více než 1000 interních auditorů. Jeho nejvyšším orgánem je sněm, který se schází pravidelně každý rok, mezitím jeho činnost řídí rada v čele s prezidentem dohlížená kontrolní komisí.

ČIIA je členem Mezinárodního institutu interních auditorů (IIA), který sdružuje 180 000 odborníků z téměř 190 zemí. Ve Výboru pro propagaci IIA zasedne s účinností od 1. června i Tomáš Pivoňka.

„V tomto výboru se chci soustředit na propagaci interního auditu ve střední a východní Evropě, a to zejména na úrovni jednotlivých regulátorů a odborné veřejnosti,“ dodává Pivoňka.