Zatím konsolidace moci v Turecku probíhá zhruba takto:
 
Armáda
 • 2800+ osob zatčeno, suspendováno nebo postaveno mimo službu
 • 112 generálů a admirálů internováno nebo suspendováno (celkový počet činí 358)
 • zatčen byl i hlavní vojenský poradce prezidenta Erdoğana
 
Policie, další bezpečnostní složky a justice
 • cca 9000 policistů postaveno mimo službu
 • totéž u více než 600 četníků
 • téměř 20 důstojníků pobřežní stráže
 • cca 2750 soudců a prokurátorů zatčeno nebo suspendováno (zhruba 20 % z celkového počtu)
 • totéž u asi 100 příslušníků MIT (zpravodajská služba)
 
Další státní instituce a školství
 • 1500 zaměstnanců ministerstva financí propuštěno nebo postaveno mimo službu
 • 15200 učitelů na veřejných univerzitách propuštěno
 • 21000 učitelům na soukromých vysokých školách pozastavena licence
 • 1570+ děkanů univerzit bylo vyzváno k rezignaci příslušným dohledovým státním úřadem
 • 250+ osob z Úřadu premiéra propuštěno nebo postaveno mimo službu
 • zhruba polovina guvernérů v jednotlivých 81 oblastech Turecka odvolána
 • 390+ osob propuštěno z ministerstva pro rodinu,
 • 490+ osob propuštěno z “ministerstva pro náboženské otázky”
 • plus turecká vysokoškolská rada zakázala až do odvolání všem akademickým pracovníkům cestovat do zahraničí.
 
Média
 • 30 televizním a rozhlasovým stanicím zrušena licence
 • zatím 30+ novinářů přišlo o akreditaci
 • 370 osob propuštěno či suspendováno ve státní televizi TRT
 
Konsolidace dále pokračuje. Čísla nemusí být přesná, stejně tak opatření použitá proti jednotlivým skupinám, mediální zprávy, z nichž čísla i opatření vycházejí, se různě liší a údaje se mění.
Související