1) Jen málo lidí si uvědomuje, že sociální harmonie a mír s přírodou, mezi lidmi a uvnitř člověka může přijít jen, když je materiální a duchovní sféra v souladu.

2) Pouze ti, kteří přetékají láskou postaví šťastný a osvícený svět budoucnosti.

3) Tolerance, což je termín, který je někdy používán namísto slov respekt, soucit, štědrost a snášenlivost, je nejdůležitějším prvkem morálních systémů. Je velmi důležitým zdrojem duchovní disciplíny a nebeské ctnosti dokonalosti lidí.

4) Milující si nedovedou představit jakoukoliv negativitu, nehledě na to, jak malou, aby mohli milovat. Nedokáží vidět milovaného zahaleným čímkoli, co by je přimělo, aby na něj zapomněli. Navíc, milující považují za marnou jakoukoli řeč, která není o milovaném a jakýkoli čin nesouvisející s ním a považují to za nevděk a neloajálnost.

5) Člověk je opravdu lidským jestliže se on nebo ona učí, vyučuje a inspiruje ostatní. Je obtížné považovat za opravdu lidského někoho, kdo je ignorantem a nemá touhu učit se.

6) Pro porážku terorismu musíme uznat, že jsme všichni lidskými bytostmi. Není naší volbou patřit do té které rasy nebo rodiny. Měli bychom se zbavit strachu z druhého a vychutnat si rozmanitosti, které přináší demokracie. Domnívám se, že dialog a vzdělávání jsou nejúčinnějšími prostředky k překonání našich odlišností.

7) Dospělí lidé nikdy nedopouští, aby rozdílnost v názorech způsobila konflikt.

8) Člověk nikdy nedosáhne vzdálených břehů, pokud se rozhodne zůstat v přístavu ve strachu, že se jeho malá loď snů může rozbít o skály.

 

Čtěte na podobné téma:

Otec sekulárního Turecka Mustafa Kemal Atatürk: Citáty o svobodě, vládě a obraně

Súfismus: Součást řešení, ne problému islámského světa

Související