Prezident Švýcarské konfederace je "prvním mezi rovnými" ze sedmičlenné Spolkové rady Švýcarska, vzešlé z federálních voleb, konajících se v pravidelných 4 letých intervalech.

Spolková rada Švýcarska plní funkci federální vlády pro 26 kantonů a prezident je do jejího čela volen Sjednoceným spolkovým parlamentem (200 hlasů z "Národní rady" a 46 hlasů z "Rady států") na jeden rok, přičemž kandidáty jsou členové dané sedmičlenné Spolkové rady Švýcarska.

Za 168 let (1848-2016) Švýcarské konfederace tak bylo voleno a zvoleno 168 prezidentů, z nichž někteří byli zvoleni vícekrát. Prezident se tradičně volí podle seniority a předchozí víceprezident se tradičně stávává prezidentem. 

Spolková rada Švýcarska rozhoduje hlasováním a její rozhodnutí jsou podřízena lidu a parlamentu. Dojde-li k rovnosti hlasů ve Spolkové radě Švýcarska (což se nestává příliš často, z důvodu lichého počtu členů), tak prezident, jako předsedající, má rozhodující hlas.

Prezidentská funkce je reprezentační pro zahraničí i uvnitř země a dříve byla také spojena s funkcí ministra zahraničí. Prezident nemá pravomoc rozpustit parlament a neurčuje směr vládních politik. Prezident není považován za hlavu státu, ani za obdobu funkce premiéra - hlavou státu je považována celá sedmičlenná Spolková rada Švýcarska. Smlouvy, pověřovací listiny i jiné dokumenty jsou podepisovány jménem celé Spolkové rady Švýcarska.

 

Čtěte na podobné téma:

Švýcarská armáda se rozsáhle připravuje na masivní imigraci a anarchii po rozpadu EU

Švýcarsko: Multikulturní ráj?

Porovnání českého a švýcarského politického spektra