Martin Arendarčik se tak stal členem vrcholového řídícího týmu společnosti. Jeho hlavní odpovědnost je metodické vedení týmu Automotive Operations v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku, vytváření strategie divize, zlepšování a kontrola nastavených procesů a dohled nad dodržováním interních předpisů, pracovních postupů a směrnic.

„Vzhledem k tomu, že jsem většinu svého pracovního života strávil v oblasti automotive, není pro mne proto ani odborná problematika AAA AUTO neznámá. Naopak oceňuji, že se mohu na známé postupy podívat z jiné perspektivy. Myslím si, že nejdůležitější bohatství ve firmě jsou lidé, jejich pocity a motivace, proto pokládám v rámci aklimatizace za nejdůležitější poznat jejich vzorce chování a v dobrém slova smyslu jim v každodenním kontaktu proniknout takzvaně pod kůži,“ uvádí Martin Arendarčik a doplňuje: „Očekávám, že v rámci práce pro AAA AUTO budu moci zúročit své dosavadní zkušenosti, a co je pro mne nejdůležitější, vidět den za dnem výsledky své práce formou zlepšování procesů, v konečném důsledku dosáhnout mnohem lepšího produktu – posílení kvality nabízených vozů, lepší finanční výsledky a spokojenější a více motivované spolupracovníky“.

„Martin již za první měsíc spolupráce prokázal, že může být pro naši společnost velkým přínosem. Velmi si cením jeho předchozích zkušeností, díky kterým dokázal zavát do naší společnosti nový pozitivní vítr,“ dodává generální ředitelka AAA AUTO Karolína Topolová.