Lavička Václava Havla (Havel's Place) je projektem pamětních míst věnovaných Václavu Havlovi v podobě dvojice křesel spojených kulatým stolem, jehož středem prorůstá kmen stromu (český národní strom lípa) a od 10/2013 do 9/2016 jich celkem zatím bylo vytvořeno 19. Cílem projektu bylo vytvořit na veřejném prostranství místo k setkávání a podpoře vzájemných dialogů - místo ke „svobodnému projevování názorů, kde se bude diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů prezidenta Havla“. [1]

(H)lavičky Václava Havla (Havel's (P)lace) je parafrází tohoto projektu, vlivem nepravého a mentálně líného, "havlovsky" limitovaného pojetí humanity, tzv. "pravdoláskařství", s vrcholem respektování dynastie Saudů, vládnoucích posleních cca 100 let v Arábii, kteří jsou současně náboženskými vůdci islámského směru Wahhábismu a kteří svoji moc získali a udržují stejně krvavě jako ISIS (chalifát Abu Bakra al-Bagdádího).

Obdobné dodržování práva šaría a kultu osobnosti Mohammeda, tzv. "mohammedánství" tvoří cca 95% z různorodých myšlenkových směrů označujících se za náboženství a způsob života "islám", kterým se muslimové/musalmáni (oddaní) řídí a praktikují tak mj. kamenování a uřezávání hlav.

V roce 2001 navštívil Václav Havel s ženou Dagmar, která se však Havlova programu kvůli přísným islámským normám nemohla účastnit, protože v Saúdské Arábii byly a jsou ženy vyloučeny téměř úplně z veřejného života. Musí chodit celé zahalené včetně hlavy, nejsou jim vydávány doklady totožnosti, nesmějí řídit auto a bez svolení manželů či otců nemohou ani samy cestovat do zahraničí. Prezident Václav Havel byl vůbec první hlavou České republiky v celé její historii, která Saúdskou Arábii navštívila. Ke smyslu své cesty Havel ještě zdůraznil, že Saudská Arábie patří ke středu celé islámské civilizace a že dialog s ní, založený na principu respektu a rovnosti, je důležitý [2]. 

Připomeňme si, že Saudská Arábie je Islámskou teokratickou monarchíi, kde je státním náboženstvím sunitský islám - tzn. její ústavou je Korán a činy/výroky proroka Mohameda, tzn. právo Šaría. Přičemž 4.6.2002 bylo předneseno svědectví před výborem pro lidská práva kongresu USA, kde ředitel Saudského Institutu Ali Al-Ahmed uvedl:"Saúdská Arábie je do očí bijící příklad náboženského apartheidu. Náboženské instituce sahají od vládních duchovních po soudce řídících se náboženskými osnovami a všechny náboženské pokyny v médiích jsou omezeny na Wahábistické chápání islámu, dodržovaný méně než 40% populace [3].

V lednu 2014 také Saúdská Arábie přijala nový zákon dávající "ateismus" na úroveň s "terorismem". I když se tímto zákonem snažila kriminalizovat mnoho věcí, některé již nelegální, tak první článek nového "protiteroristického" královského kodexu je, že je zakázáno "Podporování ateistických ideologií v jakékoliv formě, stejně jako jakýkoli pokus zpochybňování základů Islámu, náboženství na kterém tato země stojí." [4]

Lavičky Václava Havla by tak měly být vždy po popravách v Saudské Arábii "okrášleny" daným počtem setnutých hlav (z figurín) a poté zde u těchto (h)laviček Václava Havla svobodně projevovat názory, diskutovat a přemýšlet v duchu Havlových ideálů a životních postojů a zda si neposunout jeho laťku chápání humanismu na:

Popperovské: "Trval jsem na tom, že musíme být tolerantní. Ale také se domnívám, že tato tolerance má své meze. Nesmíme věřit těm anti-humanitárním náboženstvím, které nejen káží destrukci, ale také podle toho jednají. Protože pokud bychom je tolerovali, tak bychom se stali spoluodpovědnými za jejich činy"

či Zemanovské"Nepřítelem je anticivilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žije v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog."

Závěrem je tak vhodné zdůraznit, že pokud tolerujeme režimy, jak v Izraeli říkají "militantního islámu", na horší a stejné úrovni jako režim Saudský v Arábii, jsme spoluodpovědnými za jejich činy. Činy, které se v chápání spravedlnosti neliší od chalifátu ISIS [5] či od požadavků hnutí islámského odporu Hamás v pásmu Gazy:

 

Zdroje:

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Lavi%C4%8Dka_V%C3%A1clava_Havla

[2] Havel cestuje po Blízkém východě

[3] Saudská Arábie: Islámský genderový a náboženský aparteid

[4] Rok 2014: 13 islámských zemí ve kterých je za ateismus trest smrti

[5] Saudský královský dekret č.44: Ateisté jsou teroristé

Související