1) Život je ve skutečnosti jednoduchý, ale my trváme na tom, aby byl složitý.

2) Nezáleží na tom, jak dlouho jdete pomalu, dokud se nezastavíte.

3) Vůle k vítězství, touha uspět, potřeba dosáhnout svého plného potenciálu ... to jsou klíče, které odemykají dveře k osobní dokonalosti.

4) Vše má své kouzlo, ale ne každý jej může vidět.

5) Naší největší slávou není nikdy neupadnout, ale vstát pokaždé, když upadneme.

6) Kamkoli jdete, jděte s celým svým srdcem.

7) Vyberte si práci, kterou milujete a nikdy nebudete muset pracovat jediný den ve svém životě.

8) Slyším a zapomínám. Vidím a zapamatovávám. Dělám a rozumím.

9) Když je zřejmé, že cílů nemůže být dosaženo, neupravujte cíle, ale upravte své kroky k němu.

10) Vše má své kouzlo, ale ne každý jej může vidět.

11) Ticho je opravdovým přítelem, který vás nikdy zradí.

12) V zemi, která je dobře řízena, se za chudobu stydí. V zemi, která je špatně řízena, se za bohatství stydí.

13) Praktikovat pět věcí za všech okolností představuje dokonalou ctnost: vážnost, ušlechtilost duše, upřímnost, serióznost a laskavost.

14) Ušlechtilý myslí na ctnost. Obyčejný myslí na pohodlnost.

15) Síla národa vychází z celistvosti domova.

16) Nebe znamená být jedno s Bohem.

17) Cílem šlechetného je pravda.

18) Vidět co je správné a nekonat to je zbabělostí.

 

Čtěte na podobné téma:

Citáty singapurského otce zakladatele Lee Kuan Yewa o svém konfuciánském vůdcovství