1) Neznečištěná svoboda je nezbytná pro zdraví a vitalitu obchodu, stejně jako je nezbytná pro zdraví a vitalitu občanství. (Patrick Henry)

2) Není každodenní demokracie bez každodenního občanství. (Ralph Nader)

3) Volby nám připomínají nejen ty práva, ale také ty odpovědnosti občanství v demokracii. (Robert Kennedy)

4) Tyranie vládců v oligarchii není pro veřejné blaho tak nebezpečná jako apatie občanů v demokracii. (Charles de Montesquieu)

5) Každý občan by měl být vojákem. To byl případ u Řeků i Římanů a musí tak být v každém svobodném státě. (Thomas Jefferson)

6) Absolutní pacifista je špatným občanem. Přijde čas, kdy bude nutné použít sílu pro prosazení práva, spravedlnosti a ideálů. (Alfred North Whitehead)

7) Policie je veřejností a veřejnost je policí. Policie je tvořena jen členy z řad veřejnosti, kteří jsou placeni, aby na plný úvazek dohlíželi na povinnosti, které přísluší každému občanovi v zájmu dobrých životních podmínek společenství a existence. (Robert Peel)

8) Pokud je soukromý občan schopen ovlivnit veřejné mínění konstruktivním způsobem, tak nemusí být voleným zastupitelem, aby vykonal veřejnou službu. (Warren Beatty)

9) Každého dobrého občana dělá čest jeho země jeho vlastní a chrání ji nejen jako vzácnou, ale jako posvátnou. Je ochoten riskovat svůj život k její obraně a jejímu uvědomění, že získává ochranu, když jí ji poskytuje. (Andrew Jackson)

10) Občanství je těžké povolání, které nutí občany, aby si vytvořili svůj informovaný názor a stáli si za ním. (Martha Gellhorn)

 

Čtěte na podobné téma:

Význam pojmů "bratrstvo" a "bratrství"