Základní hodnoty

Stranické základní hodnoty by měly zůstávat konstantní. PAP opakovaně potvrzuje, že zakládající myšlenky umožňují úspěšně vládnout a transformovat Singapur v moderní zázrak. Posláním PAP je vybudovat fairovou a spravedlivou společnost, kde jsou přínosy pokroku široce šířeny pro všechny. PAP je strana:

Čestná: Strana musí zůstat čistá, nezkorumpovaná, nad věcí a transparentní a čestně vedená.

Multi-národnostní: singapurský Singapur, který patří stejně všem občanům, kde je každému jedinci, bez ohledu na rasu, jazyk nebo náboženství zajištěna spravedlnost a fair jednání.

Meritokratická: Systém, který poskytuje občanům rovné příležitosti k pokroku a pro naplnění osobních cílů, musí být posuzován a hodnocen na základě osobních zásluh.

Soběstačná: Nikdo nikomu nic nedluží. Budeme bránit vytváření syndromu závislosti, jaký generuje sociální stát.

Stranické vlastnosti:

Spolehlivá: Říkáme, co budeme dělat a dělat to, co říkáme. Naplnění slibů ukázalo našim lidem, že nám mohou důvěřovat. To také přineslo PAP důvěru lidí v naší kompetentnost a schopnost doručovat. To nám umožnilo formulovat a provádět politiky účinně.

Pragmatická: Nikdy jsme nebyli v pasti ideologie. Namísto toho jsme udržovali flexibilní přístup k vytváření nových řešení pro řešené problémy, kterým národ čelí a současně jsme byli nadále v souladu s našimi hodnotami. Tím jsme ukázali, že náš přístup může fungovat.

Sjednocená: Klíčovou vlastností strany je silný smysl pro jednotu, loajalitu a disciplínu. To znamená, že silné individuality, které mohou mít různé pohledy, mohou držet pohromadě a efektivně pracovat jako jeden.

Prozíravá: Pracujeme s ohledem na velmi dlouhodobý horizont. Žádný problém není příliš vzdálen jen proto, že jeho účinky mohou být patrné až v budoucnosti. Můžeme vidět dopředu, abychom vedli naše lidi dál nejlepší cestou vpřed.

Rozhodná: Méme schopnost dělat rychlá a smělá rozhodnutí i v případě neexistence úplných informací, což je klíčovým přínosem. Můžeme konat a provádět nezbytná bolestivá, ale z dlouhodobého hlediska správná rozhodnutí.

Soucitná: Musíme být schopni se instinktivně vcítit do našich lidí. Můžeme soucítit s jejich starostmi, obavami stejně jako sdílet s nimi jejich naděje a sny.

Odolná: Tato schopnost vytrvat i přes nepohodlí, osobní riziko nebo možnost selhání znamená, že můžeme vytrvat v těžkých časech, abychom zde byli pro naše lidi.

Tyto hodnoty a vlastnosti odolaly zkoušce času a co je důležitější, vydobily pro PAP respekt, důvěru, podporu a hlasy Singapuřanů.

 

zdroj: https://www.pap.org.sg/ABOUT/Content

 

Čtěte na podobné téma:

Singapurská vládní a nejdominantnější "Lidová Akční Strana": její ústava a cíle

Čím 57 let vyhrává volby vládní, singapurská, vlastenecká strana PAP? 

Premiér Singapuru z let 1960–1990: „Můžeme integrovat všechna náboženství a rasy, kromě islámu“

Jak Singapur poráží růst své muslimské populace a islámský proselytismus