Listina odpovědností

Pravost
Budu věrný sám sobě, spravovat své ego a emoce tak, aby byly v souladu s občanskoprávním prostředím a uctivé k ostatním a neumožnily nízkému sebevědomí, sebeomezujícím přesvědčením nebo negativitě druhých, aby mi zabránily sledovat mé autentické cíle a sny a stát se unikátním jedincem jakým chci být.

Integrita
Vzhledem k tomu, že integrita je základním prvkem pro získání důvěry, budu říkat pravdu, držet své sliby, plnit své závazky a nikdy neporuším svoji vlastní integritu a důstojnost druhých.

Víra
Moje víra v sebe, v jiné lidi a v budoucnost bude vyzařovat skrze mé postoje a chování a otevřeným srdcem budu přijímající ty, kteří mají jiná přesvědčení než jsou moje.

Smysl
Zavazuji se ke smyslu většímu než smyslu "co z toho budu mít já" a stanovím si zastřešující smysl, který dá význam mojí práci a životu.

Vize
Přispěji k vytvoření společně sdílené vize pro lepší svět a zavazuji se k činům, které pomohou přeměnit dobré úmysly dneška do reality zítřka.

 

zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/congress-enacts-president-signs-bill-responsibilities-joe-tye

 

Čtete na podobné téma:

Porovnání znění listin lidských práv a svobod v ČR, EU, USA a OSN

Související