Když se píše, že v Německu se v souvislosti se současnou migrační vlnou uznávají v desítkách až stovkách případů v cizině uzavřené sňatky, kde je jednomu z manželů (rozumí se ženě, ale buďme korektní) méně než 16 let, tak z toho nemám dobrý pocit.

Osobně bych v případě osob, které se chtějí na území Německa zdržet delší dobu, uznal z odkazem na výhradu veřejného pořádku jen ty sňatky, které mohou být podle německého práva beztrestně konzumovány. Tedy takové, kde mohou manželé souložit. Přičemž takto bych postupoval pouze v případě, že aspoň jeden z manželů je ve věku, kdy už je trestně odpovědný. V ostatních případech bych naopak věc předal orgánům sociální péče k citlivému zajištění, aby se oněm nezletilým dostalo řádného vzdělání.

Říkám to s vědomím toho, že mě někdo může kritizovat proto, že nemohu plošně tvrdit, že když někdo uzavírá manželství, činí tak proto, aby bylo konzumováno. Připouštím, že někdo se může oženit se 13letou dívkou i z jiného důvodu. Nicméně na druhou stranu německá ministryně pro integraci Özoguzová mluví o tom, že děti těchto nevěst nebudou uznány v zemi jejich původu jako legitimní, a proto je třeba zvážit, zda odmítat uznání takových dětských manželství.

Pokud manželství s dětmi budou v Německu uznávána i tehdy, když se jedná o osoby, které chtějí v zemi pobývat delší dobu a patrně trvale, nabízí se otázka, zda budou v Německu uznávána také polygamní manželství uzavřená v jiných zemích, které jsou podle jejich práva plně legální?

Mimochodem, uznání oněch dětských manželství zřejmě znamená, že pokud je takové manželství konzumováno, potom na ně není uplatňován německý trestní zákoník. Jinak to být zřejmě ani nemůže. Jestliže stát uzná manželství, potom tak činí včetně eventuality jeho konzumace a bylo by zvláštní, kdyby manželství uznával a za jeho konzumaci trestně stíhal.

Ve svých důsledcích se potom poněkud rozpadá pojem územní výsosti a rovnosti před zákonem a vrací se nám personalita práva. To je cesta před osvícenství a ven ze světa, v němž žijeme. Jak je vidět, nemusí být vůbec tak samozřejmý, jak si třeba myslíme.

https://www.facebook.com/JanKudrna.CCL/posts/689330544560092

Související