K zastavení trestního stíhání Agrotecu došlo až na základě od prosince účinné novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která rozšířila možnosti jejich vyvinění. Soud dle všeho shledal, že společnost ve vztahu ke svým dosud obviněným vedoucím zaměstnancům vynaložila veškeré úsilí v rámci nastavení preventivních a kontrolních opatření. Mimochodem, lze předpokládat, že obdobně nyní „pod stůl“ spadne i naprostá většina dalších případů zahájených před účinností této změny.

Hanzelka dává ukončení řízení ve vztahu k Agrotecu do přímé souvislosti s již v červenci loňského roku v tichosti zastaveným trestním stíháním České pošty. Mírně nazlobeně uvádí, že ke zcela stejným právním závěrům, jako nyní soud, dospěl dozorový státní zástupce právě již při zastavení trestního stíhání České pošty. A že ani to mu „v zásadě za stejné situace“ nezabránilo Agrotec obžalovat.

Pro připomenutí – obě společnosti byly trestně stíhány ve společném řízení za protiprávní jednání svých vedoucích zaměstnanců v souvislosti se zmanipulovanou veřejnou soutěží na dodávku pneumatik. Ti se měli domluvit na tom, že zakázku dostane právě Agrotec.

Jde tedy o klasický případ zrcadlového korupčního vztahu uplácející – uplácený. Obě strany z tohoto vztahu mají nějaký prospěch, obě jsou spokojeny. Pouze se zásadním rozdílem, že zaměstnanec České pošty jednal na její úkor a pouze ve svůj vlastní prospěch (nesnažil se vybrat nejvýhodnější nabídku). Zaměstnanec Agrotecu naopak zjevně ve prospěch zaměstnavatele jednal (snažil se mu zajistit přidělení zakázky).

A v tom je právě zakopaný pes. Trestní stíhání České pošty bylo zastaveno ještě před účinností prosincové novely, mimo jiné s odkazem na dosavadní soudní judikaturu. Podle ní nelze stíhat právnickou osobu, pokud byl trestný čin spáchán proti jejím zájmům nebo na její úkor. Rozhodně tedy nejde o případ Agrotecu. Ba právě naopak. Důvody pro nynější zastavení tak nelze v žádném případě srovnávat. Agrotec „zachránila“ až změna pravidel v průběhu hry v podobě průlomové změny zákona.