Jaroslav Krutilek (56) patří mezi osobnosti, které na začátku 90. let formovaly nově vznikající tuzemský leasingový trh. Spolupodílel se na publikační činnosti o leasingu.  Do roku 2006 působil ve vedení společnosti Leasing České spořitelny. V letech 2003 až 2006 byl zároveň členem představenstva ČLFA. V posledních letech pracoval jako controller ve společnosti s mezinárodní účastí Vorwerk CS, kde se mimo jiné zabýval agendou související s oblastí spotřebitelských úvěrů.

Generální tajemník ČLFA je odpovědný za realizaci jednotlivých výkonů asociace, definovaných jejími volenými orgány.

Jaroslav Krutilek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ve volném čase se věnuje sportu, historii a kultuře. Je ženatý a má tři děti.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem.