Ne. Evropská unie bohužel není pořádně vybavena, aby se vypořádala s porušováním demokratických standardů svých členských zemí. Pro země, ucházející se o vstup do EU, je více způsobů, jak je dotlačit k následování společných hodnot EU. Jakmile se ale země stane členskou, tak vliv EU značně oslabí. Kdyby se dnes Maďarsko a Polsko ucházelo o členství, vstup do EU by jim povolen nebyl.

Je politicky riskantní jakkoliv zakročit proti členskému státu. Evropská komise tak učiní pouze tehdy, pokud věří, že takový zákrok by byl úspěšný. Pravděpodobnějsí bude, že Komise zvolí omezovací procedury ve vybraných oblastech, ale zároveň nenavrhne úplné zastavení volebního práva pro danou zemi podle Článku 7 Smlouvy o Evropské unii. Takovýto naprosto zásadní postup se dá spíše očekávat od Evropského parlamentu, který má ambice ukázat politickou statečnost, ale nemusí se obávat možného proti-útoku ze strany zainteresovaných členských států.

Nejsilnější nástroje, jak ovlivnit Maďarsko a Polsko jsou v rukách ostatních evropských lídrů. Jejich intenzivní a soustředěný tlak může zvrátit odklon od demokracie - nebo alespoň zastavit další úpadek - v těchto dvou zemích. EU by také měla poskytovat mnohem více podpory pro občanskou společnost, která se ukázala býti nejsilnějším hlasem proti zátahu na demokracii.