Během včerejšího dne se na sociálních médiích rozhořel spor mezi Janem Farským a Andrejem Babišem o to, kdo má zásluhu na vzniku registru smluv. Téma postupně probublalo až do mainstreamových médií:

https://www.novinky.cz/domaci/450316-babis-se-chlubi-zakonem-ktery-jsem-pripravil-ja-zlobi-se-lidr-stan-farsky.html

Jsem velice rád, že je mezi politiky před volbami takový zájem o připsání si zásluh u tohoto zákona. Rád bych do této debaty vnesl trochu jasnosti.  

Jak je veřejně známo, zákon o registru smluv prosazovala posledních pět let platforma protikorupčních organizací Rekonstrukce státu. Byli jsme prakticky u všech jednání k zákonu, a to jak na úrovni vládnoucí koalice, tak na úrovni Poslanecké sněmovny. Níže si dovolím uvést stručnou rekapitulaci vývoje zákona, který na začátku žádný politik nechtěl podpořit, ale dnes je důležitou referencí, se kterou se pracuje v předvolebním boji.   

Udělejme si tedy krátký přehled:

 Jan Farský byl v předchozím volebním období poslancem vládní koaliční strany. V průběhu Nečasovy vlády předložil návrh zákona o registru smluv zásadně inspirovaný původním slovenským zákonem. Ve vládnoucí koalici Jan Farský nezískal dostatečnou podporu. Zákon v minulém volebním období proto nebyl přijat.

Zákon o registru smluv byl tomto volebním období předložen dne 27. 11. 2013 podle předchozího návrhu Jana Farského z roku 2012. Návrh předložilo 78 poslanců z klubů TOP/STAN, ANO a KDU-ČSL. Tuto koalici napříč stranami vyjednala Rekonstrukce státu. Oficiálními hlavními předkladateli byl Jan Farský, Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek - viz http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=42&CT1=0. Nelze tedy Janu Farskému přisvědčit, že Andrej Babiš si zákon neoprávněně přivlastňuje, neboť v tomto volebním období byl jeho spolupředkladatelem. Nad to vládní koalice zahrnula registr smluv do svého programového prohlášení, a to bez interakce s Janem Farským, jakožto opozičním poslancem.  

Jan Farský byl ve Sněmovně zpravodajem zákona. Zákon byl projednáván jako poslanecký návrh. Jak již bylo zmiňováno, současně byl součástí priorit vlády. To působilo potíže při projednávání zákona. Proto koaliční strany vytvořily poslaneckou pracovní skupinu tvořenou poslanci koaličních stran. Do pracovní skupiny byl zahrnut také poslanec Jan Farský.

Finální znění registru smluv bylo schváleno ve znění připraveném Ministerstvem vnitra a podaném poslanci: Radek Vondráček, Jan Bartošek a Jan Chvojka. Jan Farský nakonec nebyl spolupředkladatelem finálního návrhu zákona o registru smluv. 

Pro zákon o registru smluv hlasovalo:

25 z 50 poslanců ČSSD,

41 ze 47 poslanců ANO

12  ze 14 poslanců KDU - ČSL

18  z 26  poslanců TOP/STAN

10 ze 16 poslanců ODS

 6 ze 14 poslanců Úsvitu

a 4 nezařazení poslanci:

  http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=61427.

Janu Farskému patří velký dík, že do veřejného prostoru přinesl jako první téma registru smluv. Po celou dobu projednávání zákona byl agilním poslancem, který se upřímně snažil. Jeho vliv na prosazení zákona však byl omezený, a to ze dvou důležitých důvodů. V prvé řadě byl poslancem menší opoziční strany a nad to měl omezený vliv i v rámci TOP09/STAN. Pro zákon nezajistil plnou podporu ani u politického uskupení, za které byl zvolen. 

Klíčovou roli v prosazení zákona o registru smluv mělo Hnutí ANO a KDU – ČSL. Andrej Babiš, ať už se to někomu bude líbit nebo ne, se zásadním způsobem o registr smluv zasazoval jak v rámci své strany, tak v rámci koalice. Je tedy dobré rozlišovat, kdo přišel s nápadem zákona o registru smluv, a kdo jej nakonec skutečně prosadil.