Plný text v PDF dostupný ZDE.

Často se stává, že se obyvatelé bytu na sídlišti aktivně zajímají o parkovací místa před svým domem. Chodí na jednání místních zastupitelstev, organizují petice a jsou právem rozhořčeni, když jejich zastupitelé dělají rozhodnutí proti jejich zájmům. Mnoho lidí zajímá, co se děje v jeho čtvrti a na místní úrovni, málokdo je tedy „pasivním občanem“. Když by se nás více podobně zajímalo i o činnost města, kraje nebo vlády, fungovaly by lépe. 

Jaké možnosti nám nabízí demokratický stát pro to, abychom se jako občané podíleli na jeho chodu? Je jich mnoho a na každé úrovni. V první řadě se jedná právě o zájem o dění ve vlastní čtvrti, vlastním městě1. Můžeme navštěvovat jednání místních zastupitelstev, zjistit, kdo jsou naši zastupitelé a komunikovat s nimi, zjišťovat, jaká rozhodnutí jsou přijímána a jaký mají přímý vliv na naše životy a na to, jak vypadá okolí našeho domova. Můžeme zřizovat spolky a účastnit místních občanských výborů. Navíc, zjistíme-li, že se v okolí našeho domova plánuje stavba, můžeme se jako veřejnost účastnit územního řízení a naše připomínky budou brány na zřetel2.

Pokud se nám něco nelíbí na fungování státních orgánů či místní samosprávy, nebo chceme za podpory skupiny spoluobčanů iniciovat změnu, můžeme se na své zástupce obrátit formou petice3. Ta se může domáhat prakticky čehokoliv, kromě porušování zákonů a ústavy a zrušení soudních rozhodnutí. Můžeme buď sepsat petici zcela novou, nebo se připojit k petici odstartované někým jiným.

Nejsme-li s fungováním věcí veřejných či prací politiků spokojeni, nebo chceme-li vyjádřit podporu konkrétní myšlence, můžeme využít své právo shromažďovací4, neboli účastnit se demonstrace. K veřejnému shromáždění není třeba povolení žádného orgánu, svolavatel musí pouze záměr pořádat shromáždění úřadům oznámit. V České republice existujte místo, kde je povoleno organizovat demonstrace i bez předchozího oznámení, což je i evropským unikátem. Jedná se o pražské Palackého náměstí, které je tedy jakýmsi českým Hyde Parkem.

S ostatními občany se však můžeme spolčovat i na systematičtější a dlouhodobější bázi, a společně se tak pokusit měnit věci k lepšímu, a to třeba založením spolku5. K založení spolku není třeba povolení státního orgánu, opět je nutná pouze registrace. Hlas spolku je silnější, než hlas jednotlivce, nehledě na to, že spolky se mohou účastnit správních řízení a jako skupina ovlivňovat investiční projekty. Sdružení mohou rovněž získávat granty na podporu své činnosti, od soukromých dárců nebo nadací. A jejich náplní práce může být takřka cokoli – od ochrany životního prostředí, přes ovlivňování politiků, až po sdílení zájmu o konkrétní hudební žánr.

Vyjadřovat se k tomu, jak je řízen náš stát, však lze i zcela neformálně, prostředky, které zákony nijak neupravují. Lze využít možností, které nám dává internet a jeho všudypřítomnost. Můžeme založit blog a psát o problémech ve veřejném životě, o tom, jak lze zlepšit fungování a směřování republiky, chválit a kritizovat naše zástupce v parlamentu, vládě, místních zastupitelstvech, atd. Kvalitní blogy, které mají co říct, bývají velice vlivné a jejich autoři mají ve společnosti silný hlas i bez toho, aby zastávali jakékoli oficiální funkce.

Díky síle sociálních médií se můžeme přičinit o šíření dobrých myšlenek i prostým sdílením názorů lidí, jejichž názory jsou nám blízké. Zde však musíme pamatovat, že s obrovskou mocí, kterou nám dávají sociální média, musíme zacházet odpovědně a obezřetně a že informace nezakládající se na pravdě lze šířit se stejnou snadností jako informace pravdivé. Již neplatí staré moudro, co je psáno, to je dáno, každý má v současnosti takové prostředky, jakými před několika desetiletími disponovaly pouze tiskové agentury.

Vrcholným způsobem řízení státu je pak politika. Politici jsou našimi zástupci, můžeme říci, že jsou našimi „zaměstnanci“. Proto bychom měli kontrolovat jejich činnost, sledovat, jak si počínají a jaké kroky přijímají. Všichni jsme občané a voliči, politika se nás tudíž týká bez ohledu na to, zda si to sami přejeme. Nezájem o politiku a politiky znamená, že se jsme lhostejní vůči svému osudu, osudu svých spoluobčanů a svých potomků.

Účastí ve volbách stvrzujeme svou roli občana, který si vybírá ty, kteří budou zastupovat jeho zájmy. Přemýšlejme, kteří politici pracují na tom, aby náš stát byl lepším a lépe fungujícím příbytkem pro všechny, nikoli kdo je nám sympatičtější navenek. Pokud si myslíme, že opravdu není na výběr, můžeme využít možnosti, které nám nabízí demokracie. Můžeme kandidovat sami. Můžeme se přidat k politické straně, jejíž myšlenky jsou nám nejbližší, případně založit stranu novou.

Budeme-li systematicky pracovat a přicházet s dobrými nápady, můžeme oslovit dostatečný počet spoluobčanů a stát se jejich zástupcem. A to na jakékoli úrovni. Nejen v celonárodní „velké“ politice, mnohdy můžeme víc nabídnout spoluobčanům v politice komunální, tedy na úrovni krajské či obecní. Nezapomínejme na volby do Evropského parlamentu, kde poslanci za Českou republiku zastupují naše zájmy mezi dalšími desítkami států, s nimiž nás mnohé spojuje. Jsme totiž součástí největšího demokratického spolku v historii, který je rovněž nejbohatším ekonomickým celkem světa. A i my tímto způsobem formujeme jeho směřování.

V první řadě však nebuďme apatičtí. Naše demokracie nám dává víc možností jak ovlivnit chod našeho státu a budoucnost sebe i ostatních lidí, než jsme kdy předtím měli k dispozici. Nic není rozhodnuto předem. Svět je tvořen rozhodnutími obrovského množství jednotlivců, jejichž myšlenky jsou neustále poměřovány v očích soudců, kterými jsme my – občané. Odpovědnost je v našich rukou.


1 http://www.rozvojobci.cz/news/podpora-zapojeni-obcanu-do-zivota-obce/ 

2 více k širokým možnostem občanské participace při povolování stavby nebo záměru zde: http://frankbold.org/poradna/kategorie/eia-a-ippc/rada/zapojte-se-do-povolovani-stavby-nebo-zameru 

3 podrobnosti, jak petici sepsat, si lze přečíst zde: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=130356 

4 http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132556  5 vice k náležitostem zakládání občanských sdružení zde: http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132554  

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist