Ondřej Vykoukal (29) poskytuje poradenství v oblasti práva informačních technologií, kde se věnuje převážně technologiím, právním aspektům internetu a právním vztahům odehrávajícím se online. V této souvislosti se rovněž zabývá ochranou osobních údajů a osobnostních práv obecně. Poskytuje právní poradenství také v oblasti zdravotnického práva.

Před příchodem do KPMG Legal působil v advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák a partneři.

V roce 2017 zahájil spolupráci s neziskovou organizací Pro bono aliance, jejímž prostřednictvím poskytuje pro bono právní služby neziskovým organizacím a lidem ve složitých životních situacích.

Ondřej Vykoukal absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Ve volném čase sevěnuje triatlonu a sborovému zpěvu.

Lenka Kučerová posílila advokátní kancelář KPMG Legal - čtěte ZDE

Radim Kotlaba posiluje KPMG Legal - čtěte ZDE

Martin Hrdlík z KPMG Legal jmenován Directorem - čtěte ZDE