Dlouhodobě nízká nezaměstnanost a s ní spojený nedostatek kvalifikovaných pracovníků brzdí celou ekonomiku. Hospodářská komora ČR odhaduje, že tento stav má za následek ztrátu až sto miliard HDP ročně.

Nedostatek lidí má ale i další důsledky než jen nevyužití potenciálu průmyslové výroby. Na jedné straně totiž sice podporuje nasazování moderních technologií z oblasti automatizace a robotizace, ale stále častěji je nemá kdo implementovat. Stejná situace platí i pro kvalifikované zaměstnance z oboru IT, po kterých je akutní poptávka po celém světě. Například aktuální průzkum bezpečnostní firmy Trend Micro uvádí, že nedostatek IT specialistů nutí společnosti hledat nové způsoby, jak zajistit bezpečnost firemního IT prostředí. Odvolává se přitom i na analytiky společnosti Gartner, podle kterých vede přetrvávající nedostatek odborníků k nemožnosti nasadit nové a účinné technologie zaměřené na oblast kyberbezpečnosti. Stejný průzkum očekává, že počet neobsazených pozic v této oblasti vzroste celosvětově z jednoho milionu v roce 2018 až na 1,5 milionu v roce 2020. Není pochyb o tom, že stejná nouze je také o softwarové vývojáře a další IT specialisty.

Nemáte vlastní odborníky? Můžete si je půjčit

Jednou z možností, jak řešit nedostatek IT odborníků, je využití služeb outsourcingu, konkrétně v podobě tzv. řízených služeb (managed services). Firma si nemusí shánět a držet vlastní tým, ale na základě garantované úrovně služeb čerpá čas a zkušenosti externích specialistů.

1,5 mil.

Tolik bude chybět podle analytiků Gartneru odborníků na kyberbezpečnost v roce 2020. V minulém roce firmy postrádaly milion těchto specialistů.

Outsourcing v podobě řízených služeb má i řadu dalších výhod. Specialisté poskytovatele řízených služeb by především měli disponovat maximální odborností s ohledem na produkty a systémy, které je třeba ve firmě spravovat. Díky outsourcingu firma ušetří náklady na školení vlastních zaměstnanců, stejně jako čas a náklady vynaložené na nábor nových lidí. Poskytovatel outsourcovaných služeb musí zajistit kontinuitu bez ohledu na fluktuaci zaměstnanců, dovolené či jakékoli jiné okolnosti, které by jinak musela firma řešit. Často je také jednodušší vymáhat náhradu škody po poskytovateli řízených služeb než po individuálním zaměstnanci.

"Množství hrozeb i jejich sofistikovanost neustále roste, stejně jako počet koncových bodů a složitost IT infrastruktury. Bohužel, efektivní správu zabezpečení komplikuje i nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců v IT. Pro udržení potřebné úrovně bezpečnosti proto firmy často volí řízenou správu bezpečnosti, která jim zajistí kontinuální odbornost ke konkrétním bezpečnostním produktům," vysvětluje Pavlína Volková, regional account manager společnosti Trend Micro.

Ajťáci jako služba

Outsourcing služeb IT specialistů se samozřejmě nemusí týkat jen správy vysoce specializovaných řešení, ale také běžné uživatelské podpory. Jedním z problémů současné situace na trhu s IT specialisty je totiž dodnes přetrvávající potřeba firem mít k dispozici univerzálního správce IT − "ajťáka". Ten má typicky na starosti vše kolem IT a je zavalen požadavky od úplně jednoduchých problémů až po složitější konfigurace infrastruktury.

"Univerzální správce IT ale zpravidla nevyřeší hloubkový problém, protože − i když má opravdu široký záběr a vynikající znalosti −, vždy narazí na určitý limit svých schopností. Anebo problémy řeší ad hoc a nemůže se se stejnou pečlivostí starat o všechny aspekty firemního IT," popisuje Petr Chmelař, segment manager end user support ve společnosti S&T CZ.

Řešením nedostatku "ajťáků" na českém trhu může být "pronájem" IT specialistů na míru určité úrovni znalostí. Podle smlouvy o uživatelské podpoře a složitosti problému mohou tito IT specialisté zasahovat buď na dálku, prostřednictvím vzdáleného přístupu, nebo přímo ve firmě. Specialista, který řeší IT požadavky na místě, má pak více času věnovat se náročnějším problémům, zatímco většinu těch jednoduchých vyřídí operátoři na telefonní lince nebo pomocí vzdáleného připojení.

Nejčastějším typem takové služby je pronájem specialistů, kteří ve firmě řeší uživatelskou podporu. Jde o situace jako nefungující počítač, tiskárna či wi-fi síť, obnova ztracených dokumentů nebo zapomenutá hesla.

"První variantou je pronájem specialisty bez zástupu, dražší variantou je pronájem specialistů se zástupem, kdy zajišťujeme kvalifikovanou náhradu, pokud původní specialista onemocní nebo má dovolenou. Třetí možností je dodávka služby s komplexní znalostí IT prostředí dané firmy, přičemž na jednu požadovanou pozici vyškolíme až tři zkušené specialisty, kteří jsou schopni se plnohodnotně zastoupit," dodává Lukáš Peček, helpdesk team leader ve společnosti S&T CZ.

Výchova od školy

Přetahovat se o zaměstnance, kteří si u stálého zaměstnavatele již řadu let budují kariéru, bývá neúčinné a často velmi drahé. Proto firmy navazují první kontakt s potenciálními zaměstnanci již na vysokých či středních školách. Typickou formou spolupráce představují vývojová centra firem, těsně navázaná na univerzity. Například společnost Red Hat, jejíž celosvětově největší vývojové centrum s více než tisícem zaměstnanců sídlí v Brně, spolupracuje již 12 let s Masarykovou univerzitou a Fakultou informačních technologií Vysokého učení technického v Brně a více než šest let s ČVUT. Mezi hlavní formy spolupráce patří vedení závěrečných bakalářských a magisterských diplomových prací na témata týkající se reálných projektů. Významný je také sponzoring doktorandů a jejich projektů, kdy Red Hat nabízí studentům možnost využívat jeho výzkumné zázemí a pod vedením odborníků Red Hatu realizovat komunitní projekty i vlastní specifické výzkumné záměry.

"Kvalitní zaměstnanci se ve všech oborech hledají těžko. V rámci náboru nových talentů proto Red Hat dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami s cílem vychovávat si absolventy dopředu. Studentům umožňujeme formou stáží, brigád a výzkumných projektů získat praxi v globální společnosti a prakticky využívat technické dovednosti při spolupráci s našimi inženýrskými týmy na reálných open source projektech," říká Radek Vokál, manažer společnosti Red Hat.

Práce s IT komunitami

Mnoho potenciálních zájemců o práci v IT firmách se navzájem zná − ať už ze sociálních sítí, ze studií, nebo třeba z předchozích zaměstnání. Některé firmy se snaží právě takové komunity oslovit, představit svoji společnost a přijít s nabídkou pracovat na zajímavých projektech.

"V rámci naší pražské pobočky organizuje HR oddělení pravidelná komunitní setkávání odborníků, jež jsou určena i zájemcům z odborné veřejnosti, mezi kterými mohou být potenciální kandidáti na pracovní pozice u nás. Zaměřujeme se i na mimopracovní program, kdy organizujeme i komunitní volnočasové aktivity v oblasti sportu nebo hudby," popisuje Martin Štětka, regionální ředitel pro oblast CEE ve společnosti Veeam Software.

Až 500 nových softwarových vývojářů má během příštích pěti let rozšířit pražskou pobočku společnosti Veeam, která chce nové zaměstnance nalákat právě i prostřednictvím podpory a spolupráce s IT komunitou. V rámci projektu Veeam Geek Hub se proto již nyní na odborné i neformální úrovni setkávají softwaroví vývojáři, navazují nové pracovní i osobní vztahy a sdílejí svoje zkušenosti z oboru IT.

 

Článek byl publikován v magazínu ICT revue.