ČTÚ zohlednil současnou nepříznivou situaci a vyhověl společné žádosti asociací a sdružení zastupující podnikatele na telekomunikačním trhu. Při stanovení prodloužené lhůty ČTÚ k návrhu podmínek  zohlednil skutečnost, že diskuse se zástupci sektoru k problematice podmínek výběrového řízení probíhaly již před vlastním zahájením veřejné konzultace. Proto přihlédne ke všem připomínkám, které obdrží nejpozději do 4. května 2020. 

Tento časový prostor umožní všem zájemcům připravit a předložit relevantní připomínky tak, aby finální podmínky připravovaného výběrového řízení byly nastaveny optimálně pro naplnění jeho zamýšlených cílů. O dalším postupu v přípravě výběrového řízení bude ČTÚ informovat průběžně.