Co trend Průmyslu 4.0 přináší podnikům? V čem poznají zásadní rozdíl oproti víceméně standardnímu přístupu k průmyslové výrobě?

Rád bych se vyhnul klasické odpovědi a používání tradičních buzzwordů o Průmyslu 4.0. Myslím, že pozitivní efekty Průmyslu 4.0 jsme mohli všichni sledovat v této době nouzového stavu. České průmyslové firmy rozhodně nesedí na místě s parte v kapse. Naopak mnoho z nich si velmi živě uvědomilo, jak dramatickou pozitivní změnu přináší digitální transformace v podobě toho, že jim umožňuje v extrémně krátkém čase adaptovat se na nové podmínky. Ať už jde o agilní vývoj nových výrobků využitím digitálního dvojčete výrobku nebo 3D tisku. Dalším fantastickým reálným přínosem je hojně využívaná vzdálená orchestrace výrobních procesů. A v neposlední řadě se velké množství průmyslových (a nejen jich) podniků přesvědčilo o přínosech využití AR, tedy rozšířené reality.

Která odvětví patří k průkopníkům konceptu P4.0? Na která se specializujete v Cleverlance?

Globálně lze říct, že průkopníkem inovací je automobilový průmysl, a to nejen v této vlně, ale už od dob Henryho Forda. Je to dáno tím, že jde o velice komplexní průmyslový obor. Navíc tlak v tomto odvětví je značný.

V České republice, která je na automobilový průmysl silně orientována, tomu není jinak. Průkopníkem inovací jsou zde koncoví výrobci v čele se Škodou Auto. Ti pak nepřímo přenášejí potřeby inovace na své subdodavatele. Celý subdodavatelský řetězec pak přináší velký inovační rozvoj ať už v oblasti automatizace, robotizace nebo digitalizace.

V Cleverlance se v rámci konceptu Clever Industry však soustřeďujeme i na další průmyslové obory, které vycházejí z dlouhé průmyslové tradice ČR, od tradiční kovovýroby přes sofistikovanou výrobu leteckých motorů až po ty méně tradiční obory.

Jsou zákazníci na poli implementace řešení Průmyslu 4.0 aktivní, mají jasné představy o jejich možnostech, nárocích a přínosech? Jak jim v tomto pomáháte?

V rámci Clever Industry pomáháme našim zákazníkům právě s identifikací klíčových inovací, které jsou pro zvládnutí digitální transformace prioritní. Často vystupujeme v roli partnera, který se podílí na tvorbě digitální strategie a umožňuje zákazníkovi ujasnit si představy o širokých možnostech, které digitalizace nabízí, ale také nárocích, ať už z pohledu finanční náročnosti nebo z pohledu nutnosti změny procesů, hlavně však z pohledu změny nastavení myšlení jednotlivých oddělení a jejich představitelů.

Z mého pohledu a ze zpětné vazby od zákazníků je tedy kriticky důležité především vybrat si pro digitální transformaci silného, kompetentního, ale zároveň technologicky nezávislého partnera.

Jaká řešení v rámci Průmyslu 4.0 podniky nejčastěji implementují? Jaké problémy se tím snaží vyřešit?

V rámci konceptu Clever Industry pomáháme našim zákazníkům řešit celou škálu výzev v rámci digitální transformace. U mnoha firem to začíná tím, že zajistíme sběr dat z výrobních technologií.

V mnoha výrobních závodech již sběr dat probíhá, ale data nejsou nijak dále využívána. Vznikají tak TB dat v izolovaných, roztříštěných systémech, jako jsou ERP, MES, SCADA aj. Tyto systémy pak velmi často pocházejí z různých období a od různých dodavatelů. Mezi těmito datovými sily pak namísto provázané spolupráce často probíhá přestřelka v podobě posílání množství excelových souborů.

Naším primárním úkolem je zajistit integraci těchto datových zdrojů tak, aby data získala souvislosti. Zákazník pak získává datově řízenou továrnu. Výrobní závod řízený na základě pojmů, nikoliv dojmů.

Díky tomu, že jsme strategickým partnerem společnosti PTC v regionu CEE, využíváme pro tyto účely digitální orchestrační platformu ThingWorx. Tato platforma však kromě zajištění zmíněného sběru dat z výrobních technologií a integrace datových zdrojů přináší zákazníkovi řešení celé řady dalších výzev − od využití pro účely prediktivní údržby, inteligentní IoT logistiky až po optimalizaci spotřeby různých médií (voda, elektrická energie, stlačený vzduch) v rámci tzv. energy managementu.

Článek byl publikován v komerční příloze HN ICT revue.