Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v rukou držíte speciální přílohu Evropské fondy v Česku 2021−2027. Mapuje příležitosti pro starosty, podnikatele a naše regiony v již čtvrté unijní sedmiletce. Česko si vyjednalo z evropských fondů pro programové období 2021−2027 skoro bilion korun. Téměř 550 miliard korun budeme mít k dispozici v několika fondech politiky soudržnosti. V EU se jedná o jednu z nejdůležitějších politik k utužení sil hospodářských, sociálních i územních. Podpořené projekty pomáhají rozvíjet regiony. Napříč celou zemí jich byly dosud podpořeny desítky tisíc.

Evropské fondy v Česku

Stáhněte si přílohu v PDF

Nyní se nacházíme na přelomu dvou programových období. V tom končícím 2014−2020 jsou peníze z velké části rozděleny mezi příjemce a čeká nás práce na dokončení, řádném vyúčtování a proplacení projektů. Souběžně naplno probíhají přípravy programového období 2021−2027 a já mám velkou radost, že Česko je v porovnání s ostatními členskými státy v čele.

S Evropskou komisí jsme ve stadiu intenzivních jednání týkajících se Dohody o partnerství − klíčového dokumentu, který rámuje čerpání fondů EU pro příští sedmiletku a formuluje oblasti, které chceme podpořit. Národní priority reflektují evropské cíle − rozvoj digitalizace, čistší a zelenější doprava i průmysl. Důraz je kladen na energetické úspory a podporu inovací. Přesto jsme se snažili prosadit i národní zájmy a zajistit pro Česko financování palčivých otázek, jako je dopravní infrastruktura nebo zmírnění socioekonomických dopadů, s nimiž se potýkají nejen regiony dotčené odklonem od těžby uhlí. V této chvíli probíhají debaty nad finalizací jednotlivých programů politiky soudržnosti. Je jich devět a já věřím, že v brzké době dostaneme „zelenou“ i ze strany Bruselu, a budeme tak na jaře příštího roku vyhlašovat první výzvy. Ráda bych pobídla žadatele o dotace, aby své projekty začali připravovat již nyní, konzultovali své záměry a byli připraveni, až se výzvy spustí.

Přeji inspirativní čtení!