Na českém developerském poli vyrostla nová stavební společnost, kterou je technologicko‑stavební holding THIERRA. Rozhodně se však nejedná o žádného nováčka v oboru. Tento subjekt vznikl díky strategickému spojení majitelů dvou firem, které na stavebním a developerském trhu působí již řadu let.

Za vznikem technologicko‑stavebního holdingu THIERRA stojí spolupráce Václava Stehna, spolumajitele stavební společnosti Alglas, a Tomáše Vavříka, zakladatele developerské společnost DOMOPLAN. Společnost Alglas vznikla v roce 2016, ale i za relativně krátkou dobu svého působení na trhu si stihla na své konto připsat řadu významných staveb, a to nejen v rámci České republiky, ale také na Slovensku. Hned v prvním roce dosáhl obrat společnosti Alglas výše pěti milionů korun, přičemž v průběhu následujících let postupně stoupal až k současným 170 milionům korun ročně. Developerská společnost DOMOPLAN, která na českém trhu působí již více než 12 let, má na svém kontě realizované projekty o investičním objemu přesahujícím šest miliard korun.

„To, na čem THIERRA stojí, lze jednoduše popsat jako prvorepublikové ideály. Těmi jsou pro mě především slušnost a autenticita. THIERRA proto sází na návrat k řemeslnosti – zejména v odpovědnosti a v důrazu na kvalitu práce. Od ostatních firem na trhu se chceme odlišit tím, že nebudeme pouhým přeprodejcem služeb. Naším cílem je zaměstnat většinu pracovníků jako kmenové zaměstnance a nedostatek specializovaných profesí pak doplnit případnou spoluprací s kvalitními a zkušenými řemeslníky. Zavádíme tedy obdobný princip fungování, který byl a je vlastní rodinným podnikům,“ popisuje klíčové atributy strategické spolupráce generální ředitel THIERRY Václav Stehno.

V současnosti se THIERRA podílí na stavebních zakázkách, které svým objemem přesahují jednu miliardu korun. Mezi aktuálně realizované stavby patří např. brněnské rezidenční projekty Pekárenský dvůr, Starý pivovar a Nová Líšeň, kde vystupuje v úloze hlavního dodavatele stavby. Ve Středočeském kraji pak THIERRA staví i další bytový projekt, a to rezidenci Na Mariánské cestě. V úhrnu se jedná o rezidenční stavby s přibližně pěti sty byty.

Společnost Alglas, která patří mezi přední české firmy zaměřené na obvodové pláště, nyní dokončuje stavební práce na budově Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, na bratislavském projektu Lakeside Park 2 a také na plzeňském technologickém parku Dronet. V roce 2023 by mělo dojít i k realizaci projektů AB Ústí nad Labem a Metropolis Bratislava. V minulosti sklidila společnost Alglas uznání jak z odborných kruhů, tak i ze strany široké veřejnosti, a to např. za rekonstrukci brněnského OC Futurum, za práce na Jihočeské vědecké knihovně či na pražském projektu Harfa Design Residence.

Souhrnný obrat společnosti THIERRA by měl v roce 2023 přesáhnout částku 1,2 miliardy korun.

V průběhu následujících pěti let chtějí spolumajitelé dosáhnout ročního obratu ve výši pěti miliard korun a v budoucnu patřit i mezi TOP 5 českých stavebních firem. V plánu je i rozšíření aktivit společnosti THIERRA o oblast dopravního stavitelství.

„Z vlastní zkušeností s dodavateli staveb pro developerskou společnost DOMOPLAN vím, jaké problémy dlouhodobě trápí české stavebnictví,“ říká spoluzakladatel holdingu THIERRA Tomáš Vavřík. „Nedostatek kvalitního personálu a odpovědného přístupu k práci má výrazný vliv nejen na dodržování termínů, ale vede např. i k prodlužování prací, zvyšování cen materiálů a k dalším potížím, které ve svém důsledku dopadají na koncové zákazníky. Chceme i v budoucnu dodávat kvalitní stavby z těch nejlepších materiálů, a proto jsme se společně s Václavem Stehnem rozhodli založit novou společnost – technologicko‑stavební holding THIERRA, který bude ctít tradiční hodnoty stavebního řemesla,“ doplňuje Vavřík.

V průběhu několika následujících let plánuje technologicko‑stavební holding THIERRA vytvořit pracovní místa přibližně pro 250 kmenových zaměstnanců s tím, že chce vytvořit prostor, kde zkušení mistři svého řemesla budou předávat své znalosti a zkušenosti mladým začínajícím stavařům.

„Chceme, aby se u nás potkávali experti s desítkami let profesních zkušeností v oblasti realizace staveb, managementu či financí spolu s mladými, sice ne tak zkušenými, ale často pro naši profesi velmi zapálenými absolventy stavebních škol. Intenzivně spolupracujeme s Fakultou stavební brněnského VUT, kde pracujeme na možnostech rozvoje mladých talentů, a to např. formou odborných stáží a mentoringu. Těm nejlepším následně nabízíme i možnost zaměstnání. Obor, který by se věnoval lehkým obvodovým plášťům, jenž jako firma primárně realizujeme, se ale v České republice v současné době prakticky nedá vystudovat. Když tedy rekrutujeme mladé absolventy stavebních škol, musíme si je často přetvořit k obrazu svému. A to trvá relativně dlouho a málokdy se to povede. Je to především o motivaci – pokud ten obor a práce toho dotyčného nebaví a nechtějí ji žít, pak to obvykle nemá smysl. Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, stavebnictví je ve své podstatě určitou formou umění,“ popisuje firemní politiku uplatňovanou v rámci náboru a práce s lidskými zdroji Václav Stehno.

Václav Stehno, CEO společnosti THIERRA

Václav Stehno, CEO, THIERRA a. s.

Ke své vlastní stavební firmě se vypracoval tzv. od píky. Začínal jako řadový montér, a proto ví, jaké podmínky ve stavebnictví panují a jak nastavit klima uvnitř firmy tak, aby zaměstnanci byli spokojeni a výsledek byl co nejlepší. Chce pomáhat vzniku kvalitní architektury tak, aby zde po nás zůstalo něco hodnotného.

Nově vzniklá společnost THIERRA má i podporu investiční skupiny FIPOX, která zastřešuje firmy zaměřené na development, stavebnictví a obnovitelné zdroje. Skupinu založil v roce 2022 Tomáš Vavřík jako „house of brands“, jejímž cílem je spojovat inovativní značky z oblasti developmentu a udržitelnosti z Česka i zahraničí. Členy této investiční skupiny jsou kromě developerské společností DOMOPLAN a stavebního holdingu THIERRA, také společnost MyResorts – unikátní developer, investiční společnost a tour‑operátor se zaměřením na prázdninové resorty – a společnost Magus EDH, která se věnuje energetické správě chytrých domácností.

Článek vznikl ve spolupráci se společností THIERRA a. s. 

Text nevyjadřuje názor redakce. 

Text nevyjadřuje názor redakce