Společnost ALFUN z Bruntálu patří ke středoevropské špičce v dodávkách hutních výrobků z oceli, nerezu a hliníku a nabízí i jejich další zpracování či výrobu polotovarů. Důraz na kvalitu a široké portfolio produktů a služeb z firmy během bezmála čtvrtstoletí její existence udělaly jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu, s ročním obratem téměř sedm miliard korun. V současnosti připravuje další investice do technologií i vlastní fotovoltaické elektrárny. Historii i současnost v rozhovoru přibližuje Václav Jízdný, předseda představenstva této společnosti. 

Nemohu se hned v úvodu nezeptat – mají první dvě písmena v názvu společnosti co do činění s hliníkem, tedy s chemickou značkou AL?

Ano, ta souvislost tu je, AL jako hliník, FUN jako radost. Název naší firmy vlastně vyjadřuje, že pracujeme s hliníkem, a že tu práci děláme rádi. A platí to i po těch téměř 25 letech, co existujeme. Ale abych to upřesnil – začínali jsme s hliníkem, dnes toho děláme daleko víc.

Jak s odstupem skoro čtvrt století hodnotíte začátky vašeho podnikání?

Naše společnost vznikla v roce 1999, přičemž u jejího založení jsme stáli čtyři společníci – bývalí kolegové ze společnosti Kovohutě Břidličná. Všichni čtyři ve vedení firmy působíme dodnes. Naším původním záměrem bylo vybudovat firmu, která se bude věnovat obchodu s hliníkem. O několik let později jsme se však rozhodli rozšířit portfolio hutního materiálu o další dvě komodity – ocel a nerezovou ocel. Důvodem byla nejen poptávka zákazníků, ale také rozložení možného rizika. To nám pomohlo obsáhnout daleko větší část trhu a umožnilo získat nové zakázky z mnoha průmyslových oborů.

Co považujete za zlomové okamžiky v historii firmy?

Podle mého názoru to bylo rozhodnutí, že budeme nejen obchodníkem, ale nabídneme našim zákazníkům i služby v oblasti dalšího zpracování hutních výrobků. Z původních prostor v garážích tehdejšího ČSAD Bruntál jsme se přestěhovali do objektu, ve kterém jsme kromě skladů získali i odpovídající administrativní zázemí a prostor pro umístění našeho prvního technologického zařízení – linky na dělení plechu. Postupem času se nám v průmyslové zóně na okraji Bruntálu podařilo vybudovat areál, kde máme kromě skladů a administrativy také moderní servisní centrum vybavené řadou pokročilých technologií.

Zákazníkům jste dnes k dispozici nejen v Bruntálu, ale i v dalších lokalitách ve střední Evropě. Kde všude působíte?

Kromě bruntálského servisního centra zákazníkům nabízíme čtyři logistická centra – v Praze, Českých Budějovicích, ve slovenské Seredi a v maďarském Székesfehérváru, přičemž všechna jsou vybavena základními technologiemi pro dělení materiálu. Máme také vlastní obchodní zastoupení i v Polsku a Rakousku. V dodávkách materiálu do zahraničí jsme ale limitováni náklady na dopravu. Naše zájmové teritorium lze vytyčit kružnicí o průměru zhruba tisíc kilometrů, protože přepravovat materiál na delší vzdálenost z našeho pohledu ztrácí smysl. Nicméně zákazníky máme třeba i ve Španělsku a s naším materiálem je možné se setkat i u severního polárního kruhu nebo v Mexiku.

Václav Jízdný

Vedení akciové společnosti ALFUN věnoval téměř celý svůj profesní život. V současné době vykonává funkci předsedy představenstva. Před založením firmy působil v někdejších Kovohutích Břidličná. Vystudoval ekonomiku a management na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ve volném čase se věnuje sportu – jízdě na kole, vysokohorské turistice nebo lyžování.

V jaké kondici se aktuálně firma nachází?

V současné době zaměstnáváme přibližně 300 lidí, a patříme tak k největším zaměstnavatelům v našem regionu. Ale popravdě, naším cílem není ani tak být největším zaměstnavatelem, pro nás je důležité dělat věci efektivně a produktivně. A pokud se týká čísel – za rok 2022 jsme vytvořili obrat ve výši téměř sedm miliard korun, což považujeme v současné době za úspěch.

Jaké produkty a služby svým zákazníkům nabízíte?

Aktuálně nabízíme široký sortiment plechů, pásů, desek, profilů a tyčí z hliníku, ocelových plechů a pásů, nerezových plechů, pásů a tyčí. Zákazníkům nabízíme příčné a podélné dělení plechů a pásů na vlastních dělicích linkách a pilách, ale také broušení a kartáčování povrchů či řezání vodním paprskem. Rozmanitost produktového portfolia v kombinaci s nabízenými službami z nás dělá nejen dodavatele širokého sortimentu hutního materiálu, ale také partnera pro dodávky již opracovaných polotovarů. Rozhodnutí být nejen obchodníkem, ale stát se i výrobcem, posunulo firmu výrazně vpřed a otevřelo nám to cestu k novým zákazníkům a trhům.

V oblasti zpracování oceli a nerezu se specializujeme převážně na ploché výrobky, což jsou plechy a pásy do tloušťky pěti milimetrů. Naší filozofií je, že námi dodávané zboží musí být to nejlepší na trhu. Například, příslušná evropská norma, která specifikuje rovinnost plechu, udává i přípustné prohnutí v rámci určité délky. My však dbáme na to, aby plech, který dodáváme, byl „absolutně“ rovný. V některých případech totiž může i minimální odchylka zákazníkům při dalším zpracování způsobit problémy. I proto vždy pořizujeme pouze nejlepší technologie nabízející špičkovou kvalitu, a to i za cenu vyšších pořizovacích nákladů.

A které služby zákazníci vyžadují nejčastěji?

Největší objem výroby nyní představuje zpracování oceli a nerezu. Tyto komodity aktuálně tvoří přibližně 60 procent produkce. Zbývajících 40 procent představuje zpracování hliníku. Mezi zákazníky patří jak velcí odběratelé, kteří objednávají materiál ve stovkách tun, tak i menší podnikatelé a živnostníci, kteří odebírají třeba jen kusové položky.

Zájem je především o podélné a příčné dělení plechů či pásů. Za tím následuje dělení hliníkových desek, řezání nepravidelných tvarů a dělení profilů či tyčí. Zákazníci také často využívají naší brousicí a kartáčovací linkou, která je určena pro zdokonalení povrchu nerezových plechů. Nabídku našich služeb se samozřejmě snažíme rozšiřovat, a proto ve druhém čtvrtletí tohoto roku, stejně jako před rokem na Slovensku, tak i v České republice doplníme technologie na řezání plechu laserem a ohýbání plechu.

Mnoho průmyslových podniků se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Jaká situace je v této oblasti u vás?

Pro nás je důležité, aby zájemce pracovat chtěl. Přijímáme například i pracovníky, kteří nemají žádné zkušenosti s prací v našem oboru, a věnujeme hodně úsilí tomu, abychom je zaškolili a mohli u nás pracovat na požadovaných pozicích. Nicméně, pravdou je, že aktuálně by u nás bylo místo klidně pro dvacet kvalifikovaných dělníků, kteří již mají znalosti a praxi v našem oboru.

Spolupracujete při získávání pracovníků například i se školami a univerzitami?

Ano, a musím ocenit spolupráci s radnicí a řediteli všech středních škol, které v Bruntále máme. Přibližně před třemi lety vznikl projekt nazvaný Studuj střední v Bruntále, do něhož se zapojili i významní zaměstnavatelé v regionu, kteří do projektu přispívají i finančně. Pro studenty a učně je to výhodné v tom, že mohou kromě teorie získat i praktické zkušenosti z prostředí průmyslových firem ještě v průběhu studia. Pro žáky osmých a devátých tříd základních škol pořádáme exkurze. Ale spolupracujeme i s vysokými školami, kdy na Vysoké škole báňské v Ostravě pro studenty posledních ročníků pořádáme odborné přednášky. A stejně tak i pro studenty VUT a ČVUT sponzorujeme některé odborné studentské aktivity.

Jak se v posledních letech vyrovnáváte s různými krizemi, které, jak se zdá, přicházejí stále častěji?

S fungováním v období krize máme bohaté zkušenosti. Kolem roku 2008, kdy klesaly ceny kovů, jsme měli naše sklady plné draze nakoupeného materiálu. Tento materiál bylo potřeba nějakým způsobem zhodnotit. A proto jsme v době, kdy naše konkurence většinou šetřila, instalovali novou linku na dělení plechu. Dá se říci, že jsme se krizí úspěšně proinvestovali. Díky schopnosti nabídnout i nestandardní formáty jsme získali řadu nových velkých zákazníků. Stejně dobře jsme se vyrovnali i s dopady, které s sebou přinesla pandemie covidu‑19. Současná krize je vyústěním mnoha faktorů – od způsobu, kterým se svět vypořádal s covidovou pandemií, přes narůstající byrokratické zásahy do fungování trhu, až po válku na Ukrajině. To vše má velký vliv na průmyslové obory, jako je automobilový průmysl, strojírenství či stavebnictví. Tyto segmenty trhu v současnosti fungují v jen těžko předvídatelných vlnách.

Metal není jenom hudba. Jsme ALFUN!

Každá krize ale s sebou zároveň přináší i nové příležitosti.

Ano, to je pravda. Například obava z nedostatku zemního plynu způsobená přerušením jeho dodávek z Ruska, v kombinaci s jeho vysokou cenou, nahrávají výrobcům produktů souvisejících s vytápěním, tedy nejen tepelných čerpadel a klimatizací, ale třeba i klasických kotlů, výměníků, krbů a krbových kamen. Když začala válka na Ukrajině, a uzavřely se tak cesty pro dodávky ukrajinské i ruské oceli, vznikla na trhu panika, že bez tak významných zdrojů se Evropa neobejde. Čas ale ukázal, že ukrajinská ani ruská ocel v globálním měřítku nikomu nechybí a bylo možné ji nahradit jinými zdroji.

Dá se tedy říci, že trh se s nastalou situací vyrovnal?

Trh je nyní značně rozkolísaný, jak z hlediska nabídky, tak poptávky. Část evropských oceláren v průběhu minulého roku výrazně omezila výrobu a došlo i k uzavření řady vysokých pecí. Evropský průmysl není v úplně dobré kondici a je potřeba jej vnímat v kontextu s jeho reálnou spotřebou. S omezenou poptávkou samozřejmě roste i cena, protože nejen výrobci oceli nechtějí dále zvyšovat své ztráty, způsobené výrazným nárůstem výrobních nákladů. Jestli dále cena poroste, případně kam až, je dnes otázkou.

Plánujete v současné době nějaké výrazné investice?

Neustále sledujeme trendy v oboru a každoročně investujeme do technologií velké finanční prostředky. V těchto dnech dokončujeme v našem areálu výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu jednoho megawattu, což nám výrazně uspoří náklady na elektrickou energii. Vzhledem k současné ceně elektřiny vzrostly naše roční náklady o více než 30 milionů korun.

Jaké dopady mají vysoké ceny energií vaše zákazníky a partnery?

Ty dopady jsou poměrně výrazné, protože vysoké ceny energií mají výrazný vliv na jejich konkurenceschopnost. A v některých průmyslových odvětvích, jako je například stavebnictví, to bude opravdu velký problém. Na druhou stranu jsou zde ale i obory, které zažívaly těžké časy v průběhu pandemie covid-19 a nyní vykazují nárůst objednávek. Dobrým příkladem může být letecký průmysl. V období pandemie prakticky nikdo nelítal a objednávky od leteckých společností spíše stagnovaly. V současné době lze říci, že se situace otočila a produkce pro tento segment trhu se vrátila na hodnoty před počátkem pandemie. V některých případech dokonce aktuální objednávky tyto hodnoty výrazně převyšují.

Článek vznikl v partnerské spolupráci se společností ALFUN.

Metal není jenom hudba. Jsme ALFUN!

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist