Firma působí na trhu od roku 2017 a patří mezi několik málo českých firem, které se prosadily nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí. Za svůj úspěch vděčí nejen dřívějším zkušenostem managementu z realizace mnoha významných zakázek, ale také širokému spektru služeb, které nabízí.

„Obecně se snažíme být našim klientům co nejblíž. Proto máme naše experty nejen v Praze, kde sídlíme, na pobočkách, ale také u našich velkých klientů v Mladé Boleslavi a v Brně. Zakládáme si na tom, že poskytujeme maximální možnou zákaznickou péči, a snažíme se budovat se zákazníkem dlouhodobý vztah. Své zastoupení máme i v Portugalsku a také v USA. A v průběhu příštího roku budeme otevírat zastoupení i v Německu,“ říká Matěj Kult, zakladatel a výkonný ředitel.

Matěj Kult

Zakladatel a výkonný ředitel AIKIT Digital. Absolvoval studium kybernetiky a měření na ČVUT, FEL a následně pokračoval ve studiu mezifakultního oboru Inteligentní budovy na stejné univerzitě. Jeho hlavním zaměřením byla problematika měření, včetně predikce chování budov a systémů. V Kanadě a Indonésii pak následně studoval i mezinárodní vztahy a obchod. Má za sebou více než 15 let v oblasti vývoje pokročilých technologií, kdy se zároveň věnoval práci s lidskými zdroji v oblasti IT. Jeho životní vášní jsou inovativní technologie a surfování. Volný čas věnuje rodině, sportu, cestování a osobnímu rozvoji.

Mezi zákazníky společnosti AIKIT Digital patří řada významných českých i zahraničních firem, které působí v různých oblastech a odvětvích. Z těch nejznámějších a nejvýznamnějších lze jmenovat například společnosti Gen Digital (známá dříve jako Avast), Škoda Auto, Česká Spořitelna, Siemens, ComAp, ICZ, Deutsche Börse Group, O2, CETIN či E.ON.

Kvalifikovaný a sehraný tým je základ

V současné době tvoří tým AIKIT Digital přibližně 100 specialistů v různých oblastech IT – od vývoje informačních systémů až po automatizaci výrobních procesů a robotizaci.
„V blízké budoucnosti plánujeme rozšíření týmu o další desítky lidí. Při náboru klademe důraz nejen na kvalifikaci a odborné znalosti, ale důležité je pro nás i to, aby nový kolega lidsky zapadl do kolektivu a byl schopen bezproblémové spolupráce v týmu. Vycházíme při tom z bohatých zkušeností, které jsme získali v průběhu let při náboru specialistů v oblasti IT, budování týmů a jejich udržování. Na rozdíl od konkurence jsme aktuálně schopni zajistit pracovníky i v tak nedostatkových profesích, jako jsou například vývojáři nebo experti na inovativní technologie. Od jednotlivců až po celé týmy, napříč technologiemi,“ doplňuje Matěj Kult.

Budoucností průmyslu je automatizace

Jednou ze stabilních divizí ve společnosti AIKIT Digital je ta, která se věnuje vývoji v oblasti průmyslové automatizace a robotizace. Analytici navíc očekávají, že v průběhu několika následujících let dojde k velkému nárůstu poptávky těchto služeb, a to nejen v souvislosti s požadavky na zvýšení produktivity výroby, ale také s ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil ve výrobních profesích.

Na rozdíl od konkurence jsme aktuálně schopni zajistit pracovníky i v tak nedostatkových profesích, jako jsou například vývojáři nebo experti na inovativní technologie. Od jednotlivců až po celé týmy, napříč technologiemi,

V rámci této divize pracuje několik týmů poskytujících podporu v rámci tří základních oblastí, které se průmyslové automatizace a robotizace týkají. Oddělení systémů řízení výroby zajišťuje podporu automatizovaných řídicích systémů, které jsou schopny s využitím aktuálních dat z výrobní linky v závislosti na průběhu výroby upravovat parametry jednotlivých částí systému. Další oddělení se specializuje na podporu jednoúčelových řídicích systémů typu PLC, využívaných v rámci průmyslové automatizace. Tato oddělení pracují v nepřetržitém režimu a v závislosti na podmínkách uzavřené smlouvy mají servisní týmy, reakční dobu již od patnácti minut, a to od vzniku či nahlášení incidentu. Robotické oddělení se věnuje zpracování studií proveditelnosti – tedy toho, zda a jak lze u konkrétního klienta nahradit lidskou práci využitím automatizace a průmyslových robotů, identifikuje požadavky zákazníka, vytváří popis činnosti a navrhuje způsob, jak je automatizovat.

Bez spolupráce s akademickou sférou to nepůjde

Velkou pozornost věnuje vedení společnosti AIKIT Digital podpoře českého technického školství, a to jak poskytováním přístupu ke špičkovým technologiím pro získání praktických zkušeností již v průběhu studia, tak i zapojením vlastních specialistů do výuky. Kromě toho AIKIT Digital spolupracuje jako strategický partner se Škoda Auto Vysokou školou na vytvoření samostatného studijního programu, který se bude specializovat na průmyslovou automatizaci a robotizaci, včetně programování průmyslových řídicích systémů a využití nástrojů strojového učení.

Před několika dny Škoda Auto Vysoká škola otevřela nové Vzdělávací technické centrum Na Hejdovce, které je koncipováno jako malá továrna a na jehož vybavení se podílela i společnost AIKIT Digital. Pro Škodu Auto představuje vybudování tohoto technického centra určeného pro vzdělávání, výzkum a inovace významný krok. Nachází se zde výrobně‑logistická laboratoř, laboratoře praktické informatiky, fyziky, elektrotechniky a automatizace, datové centrum, laboratoř 3D tisku, virtuální reality, elektromobility a průmyslu 4.0 a také výzkumná strojně‑elektrotechnická laboratoř.

„Investici do podpory vzdělávání v technických oborech považujeme za jednu z nejlepších investic, které můžeme udělat nejen pro náš budoucí rozvoj jako firmy, ale i pro rozvoj českého průmyslu. Z pohledu projektů si dnes vybíráme, čemu se budeme věnovat, a snažíme se přilákat ty nejlepší talenty v oboru. Naše oddělení lidských zdrojů je připraveno bavit se s každým, kdo má cíl, zájem nebo vizi,“ uzavírá Matěj Kult.

Článek vznikl ve spolupráci se společností AIKIT Digital. Text nevyjadřuje názor redakce. 

Text nevyjadřuje názor redakce