Výzkum exposomu představuje studium celkového vlivu prostředí na zdraví a vznik nemocí během života jedince. Exposom zahrnuje jednak faktory individuálně obtížně ovlivnitelné, jako jsou chemické a fyzikální faktory životního prostředí neboli zjednodušeně jeho znečištění, tak i faktory námi ovlivnitelné – potravu, stres a životní styl. Právě vyšetření vybraných ovlivnitelných faktorů umožňuje určit preventivní opatření pro zachování zdraví a vytvořit personalizované léčebné strategie v závislosti na individuální expozici a její cílené změně. Praktické využívání poznatků exposomu v prevenci a léčbě však přináší jedno zásadní úskalí – nezbytnost participace pacienta, neboť ovlivnitelné faktory exposomu má v rukou on samotný. Využití vlivu exposomu na naše zdraví, na modulaci mikrobiomu i novinky v této oblasti v rozhovoru popisuje MUDr. Petr Hora, MBA, spoluzakladatel společnosti Medical Beauty a ředitel Centra precizní 5P medicíny.

Co si můžeme představit, pokud mluvíme o vyšetření exposomu při léčbě střevních obtíží?

Jedná se o vyšetření biologických reakcí na každodenní expozici námi ovlivnitelných faktorů – potravy, stresu a životního stylu. Na prvním místě je to tedy konzumovaná potrava, kterou vyšetřujeme hlavně na úrovni imunitní reakce a kapacity enzymatických systémů v trávicím systému. V našem Centru se provádí určení potravinových alergií typu IgE a IgG, potravinových intolerancí (nejčastěji intolerance laktózy nebo histaminu) a autoimunitních onemocnění vyvolaných potravou (celiakie). Konzumované jídlo se totiž dostává do kontaktu s naším tělem na obrovské ploše, nesrovnatelně větší s povrchem těla krytým kůží. Délka trávicího traktu představuje 8–10 metrů a celková plocha povrchu střeva je 30–40 m2. Dalším faktorem je stav střevního mikrobiomu, který je výsledkem konzumace jídla, v něm obsažených chemických látek včetně konzervantů a léků zahrnujících i nadužívaná antibiotika. Mikrobiom vyšetřujeme jak z hlediska složení, tak i funkce. Mikrobiom „ve spolupráci“ s trávicím traktem zajišťuje nejen využití konzumované stravy, ale hraje také klíčovou roli při ovlivňování ochrany proti různým patogenům a má i mimořádný vliv na imunitní reakce organismu. Posledním faktorem, kterému věnujeme významnou pozornost, je vyšetření úrovně stresu a životního stylu. Zde využíváme specifické laboratorní analýzy zahrnující hladiny hormonů, mastných kyselin, antioxidantů, vitaminů či takzvaných neurotrofinů BDNF. Významnou roli pro objektivní odhalení úrovně stresu a aktuálního životního stylu hrají „nositelné“ technologie, mezi něž patří chytré hodinky, prsteny a náramky.

U kterých pacientů je modulace mikrobiomu nejefektivnější?

Jsou to především pacienti, kteří trpí onemocněním přímo vyvolaným dysbiózou čili poruchou mikrobiálního složení střevní mikroflóry. Mezi nejčastější onemocnění samotného střeva, které je možné modulací mikrobiomu ovlivnit, patří syndrom dráždivého tračníku, označovaný také jako IBS (Irritable Bowel Syndrome), a chronická autoimunitní onemocnění postihující zažívací trakt, jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida.

Můžete více popsat problémy způsobené některým z těchto onemocnění, například u syndromu dráždivého tračníku?

IBS je onemocnění, které postihuje přibližně 10–20 procent populace a patří mezi jednu z nejvíce obtěžujících poruch trávicího traktu. IBS je charakterizován skupinou příznaků zahrnujících bolest břicha, chronickou zácpu či průjem a nadměrnou plynatost. Tyto symptomy se často opakují a mohou být obtížně zvladatelné. Odborníci se nedávno shodli na tom, že se nejedná o funkční poruchu, ale o poruchu interakce střeva a mozku. Potvrdili, že IBS není spojen s organickým onemocněním trávicího systému. Jako pravděpodobný faktor přispívající ke vzniku IBS byla identifikována právě nerovnováha mikroorganismů ve střevě čili dysbióza. Experimenty na zvířatech dokonce potvrdily, že některé specifické bakterie od pacientů s IBS příznaky tohoto syndromu přímo vyvolají.

Jaké analýzy používáte k identifikaci příčin IBS u konkrétního pacienta?

Při vyšetření pacienta s IBS je klíčová znalost jeho anamnézy, současného klinického stavu, provedených vyšetření a užívaných léků. Před léčebným zásahem do samotného mikrobiomu je nutné vyloučit přítomnost potravinových intolerancí a také alergií typu IgE a IgG. Během vlastního genetického qPCR vyšetření mikrobiomu se snažíme identifikovat nejen v současnosti známé bakterie dle studií vyvolávající IBS, ale i přítomnost celé řady patogenů, parazitů, kvasinek a plísní. Zároveň měříme funkční parametry střeva. To zahrnuje analýzu produktů mikrobiálního metabolismu, jako jsou například mastné kyseliny s krátkým řetězcem (SCFA), přítomnost histaminu, sekreci imunoglobulinu IgA, střevní propustnost a integritu střevní bariéry. Celkově tato vyšetření odhalí vhodné oblasti modulace mikrobiomu a střevních funkcí. Souhrn informací následně slouží jako podklad pro personalizovaný léčebný plán, který má za cíl zlepšit, nebo dokonce odstranit příznaky tohoto onemocnění u konkrétního pacienta.

V čem se tento postup léčby IBS liší od jiných konceptů?

Již při prvním kontaktu s pacientem zdůrazňujeme nezbytnost jeho aktivní účasti. Bez participace pacienta, zejména pokud se to týká změn stravovacích návyků, složení jídelníčku, vyloučení nebo začlenění specifických potravin či nezbytné úpravy životního stylu, by zlepšení stavu pacienta bylo často nemožné. Pro akutní léčbu IBS používáme modifikovaný protokol označovaný jako 5R. Jeho cílem je eradikace patogenů i snížení růstu bakterií, které podle vědeckých studií IBS vyvolávají, a obnova vyváženého a funkčního mikrobiomu. Tento protokol je realizován v několika postupných krocích. Po odstranění patogenů a bakterií dochází k doplnění mikrobiomu o prospěšné bakterie. Následuje obnova střevních funkcí, reparace poškozené střevní stěny a nakonec opětovné vyvážení celého mikrobiomu. Tento protokol je vždy personalizován dle vyšetření mikrobiomu. Nejčastěji zahrnuje nejen použití prebiotik, probiotik a postbiotik, ale současně je pacientovi poskytnuta podpora imunity, trávení a také cílená úprava životního stylu včetně spánku. Pro dosažení dlouhodobých výsledků je doporučeno opakované vyšetření pacienta po třech až šesti měsících, což umožňuje přesné zhodnocení efektu léčby a případnou úpravu léčebného protokolu 5R.

Objevily se v posledních letech nějaké významné novinky v oblasti léčby syndromu dráždivého tračníku?

Zaujaly mě nedávné výzkumy, které potvrdily význam kvasinkových probiotik a jejich synergii s bakteriálními probiotiky při léčbě tohoto onemocnění. Tuto kombinaci probiotik totiž používáme v našem centru od samého začátku. Kvasinková probiotika mají několik klíčových výhod, které je od ostatních probiotik výrazně odlišují. Patří sem jejich odolnost vůči gastrointestinálním enzymům a účinnost i během užívání antibiotik. Kromě toho pozitivně ovlivňují imunitní odpověď, což je považováno za důležitý mechanismus účinku vysvětlující přínos kvasinkových probiotik v léčbě IBS.

Odkud čerpáte inspiraci pro zavádění popsaných inovativních metod a vyšetření do každodenní praxe?

Abychom našim klientům mohli poskytovat péči na špičkové úrovni, sledujeme nejnovější trendy v oblasti precizní medicíny, a to nejen prostřednictvím naší účasti na různých vědeckých kongresech, ale také praxí na zahraničních klinikách, které jsou nám od založení našeho pracoviště vzorem. Mezi ně je možné zařadit například Mayo Clinic v americkém Rochesteru či Sha Wellness Clinic ve španělském Alicante. Příjemná je i možnost konzultovat komplikované případy s kolegy z celého světa díky osobním vazbám.

O klinice Medical Beauty

Když v roce 2008 zakládali manželé Petr a Gabriela Horovi kliniku Medical Beauty, činili tak s rozhodnutím, že se nebudou věnovat jen péči o vnější krásu, ale zaměří se i na podporu vnitřního zdraví. Horovi jsou přesvědčeni, že pokud nejsme zdraví, nebude nás zajímat, jak zůstat krásní a mladí, a naopak, pokud se staráme jen o vnější krásu, brzy to přestane fungovat, protože nemoci se projeví na naší kráse. Cílem kliniky je udržet rovnováhu mezi těmito vzájemně provázanými aspekty. Letos, kdy plzeňská klinika Medical Beauty slaví již 15 let od svého založení, mají za sebou oba lékaři nejen řadu spokojených klientů, ale též v Česku ojedinělou zkušenost o propojení světa krásy a zdraví v každodenní praxi.

MUDr. Gabriela Horová, MBA, se v rámci kliniky Medical Beauty věnuje estetické medicíně. Pro zpomalení stárnutí pleti využívá zejména mezoterapii a plasmaterapii. Pro omlazování obličeje aplikuje nejraději dermální výplně a botulotoxin. Gabriela Horová je autorkou unikátního konceptu personalizovaného plánu estetické péče – anti‑aging kalendáře, který zohledňuje optimální synergický efekt jednotlivých metod spolu s jejich vhodným rozložením v čase respektující jednotlivá roční období. Tento koncept sklidil velký úspěch i u profesionálů v rámci Světového kongresu AMWC v Monaku.

MUDr. Petr Hora, MBA, je jedním z prvních lékařů v Evropě, který aplikoval genomickou medicínu v praxi. Pod vlivem kolegů z Mayo Clinic a vědeckých výzkumů, které proběhly v posledních letech, nyní využívá nových možností analýzy exposomu pro personalizovanou léčbu (výzkum exposomu studuje celkový vliv okolního prostředí na biologické procesy jedince v průběhu celého jeho života). Petr Hora je členem Advisory Board společnosti ImuPro, kde se věnuje vzájemnému ovlivnění potravinových alergií a střevního mikrobiomu. V rámci léčebných protokolů preferuje koncept precizní medicíny, což je personalizovaný přístup k léčbě a prevenci nemocí zohledňující genetické, environmentální a lifestylové faktory jedince. Vzorem pro přístup a péči k pacientům je mu klinika SHA ve španělském Alicante.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Medical Beauty.
Text nevyjadřuje názor redakce.