Za tímto účelem sdružuje osobnosti veřejného života, které si uvědomují, že svobodu nestačí pouze vybojovat, ale že je nutné o ni také denně pečovat a masarykovsky vychovávat demokraty v naší zemi. Postoje některých čelných politických představitelů ve středoevropských zemích totiž naznačují, že založení našich společností na principech liberální demokracie není ani samozřejmé, ani nezvratné.

Důvod vzniku tohoto občanského projektu vysvětluje Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA a Rusku a předseda dozorčí rady Iniciativy: “Naším cílem je postupně změnit vnímání politiky v Česku. Chceme vytvořit dlouhodobou konzistentní platformu hájící principy liberální demokracie i v regionech České republiky, aby byla tato debata rozvířena a kultivována. Jejími hlavními aktéry však mají být politické strany, kterým má naše činnost napomoci a vybudit je k činnosti. Přejeme si, aby naše aktivity pomáhaly bořit obecný dojem, že je politika špinavým a zavržení hodným řemeslem.“

Radko Hokovský, ředitel think-tanku Evropské hodnoty, který za platformou organizačně stojí, dodává: “Iniciativa spojuje aktivní občany bez ohledu na politickou příslušnost a čerpá z hodnot, které jsou společné jak sociálním demokratům, liberálům, tak i konzervativcům. V praktické rovině plánujeme mimo jiné jezdit po českých regionech a diskutovat se studenty a mladými lidmi, jejichž slabý zájem a znechucení veřejným děním je časovanou bombou pro českou demokracii.“

Spuštění Iniciativy se překrývá s navýsost aktuální veřejnou diskuzí okolo cesty prezidenta do Moskvy a sporem s velvyslancem USA. Kolář k tomu dodává: “Proti výrokům zpochybňujícím hodnoty euroatlantické rodiny či našemu plnohodnotnému členství v EU a NATO se budeme veřejně ozývat, protože si myslíme, že ve svobodné společnosti je povinností aktivních občanů sdělovat svým politikům, pokud s nimi v něčem nesouhlasí.

Do vedení Iniciativy se zapojila řada osobností - Libor Rouček, Štefan Füle, Jan Bubeník, Šimon Pánek, Lenka Rovná, Milena Jabůrková či Libor Grubhoffer. Součástí spuštění Iniciativy pro evropské hodnoty bude panelová diskuze Které evropské hodnoty jsou nejdůležitější?, kde s hlavním projevem vystoupí náčelník Generálního štábu AČR, Petr Pavel. “Projev generála Pavla se jmenuje Hodnoty a naše bezpečnost”, prozrazuje Hokovský. Celá akce, která je pořádána ve spolupráci s Centrem současného umění DOX, startuje ve čtvrtek 16. dubna v 17:30 registrací, samotná panelová diskuze začíná v 18 hodin. Registrace: http://goo.gl/8y50SW.

 

 

KONTAKT:         

Jakub Janda

tiskový mluvčí Iniciativy pro evropské hodnoty

janda@evropskehodnoty.cz

+420 775 962 643

www.evropskehodnoty.cz/iniciativa