Jan Jurkovič (56) pracoval před nástupem do Tatra Trucks jako projektový manažer a vedoucí štábního útvaru Strategie společnosti Aero Vodochody, kde se podílel na významných projektech firmy, strategickém plánování a krizovém management dceřiných společností. Předtím pracoval jako generální ředitel a předseda představenstva v obchodní společnosti Technia, jako finanční ředitel ve společnosti Vysoké pece Ostrava a věnoval se i samostatnému finančnímu, organizačnímu a ekonomickému poradenství.

Jan Jurkovič je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské a čerstvě také Právnické fakulty Univerzity Karlovy.