Zdeněk Prchlík (37) se v pozici obchodního ředitele zaměří zejména na rozvoj, řízení a implementaci obchodní strategie AIG a optimalizaci a rozvoj spolupráce s jednotlivými distribučními kanály, to vše v úzké spolupráci s jednotlivými produktovými týmy. Jedním z cílů je také výraznější rozšíření pojištění odpovědnosti managementu firem nebo pojištění proti kyberkriminalitě.

Zdeněk Prchlík působí v oblasti korporátního pojišťovnictví již více než 12 let, působil například v České pojišťovně. V roce 2010 nastoupil do AIG na pozici manažer prodeje a v roce 2012 byl povýšen na pozici vedoucí distribuce a marketingu. V průběhu své kariéry získal bohaté zkušenosti v oblasti spolupráce s jednotlivými distribučními kanály i s prodejem finančních produktů korporátním klientům.

Zdeněk Prchlík je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.