Tomáš Buzrla nahradil Jaromíra Řeháka, který odstoupil na vlastní žádost, protože mu čas nedovoluje věnovat se funkci naplno. Jaromír Řehák však nadále zůstává členem sedmičlenného představenstva asociace. Odstupující předseda pracuje v oboru od roku 1993 a patřil k zakládajícím členům asociace, která vznikla v roce 2009 jako Česká fotovoltaická průmyslová asociace.

Tomáš Buzrla se v oblasti fotovoltaiky pohybuje více než deset let. Od roku 2004 působil jako ředitel společnosti zabývající se obchodováním s emisními povolenkami. V roce 2007 stál u založení společnosti Energy 21, která se stala největším soukromým provozovatelem solárních elektráren ve střední Evropě.

„Solární asociace je nejsilnější organizací sdružující výrobce, provozovatele a instalační a servisní firmy v oboru fotovoltaických elektráren. Rád bych využil své dlouholeté zkušenosti s oborem šetrné energetiky k dalšímu růstu naší asociace a k rozšíření našeho působení například v akumulaci energie nebo chytrých sítí. Nadále budeme usilovat o vytvoření stabilního prostředí pro rozvoj solární energetiky a pro udržení stávajících investic,“ představuje své cíle Tomáš Buzrla, jako nově zvolený předseda Solární asociace. „Solární energetika patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory v moderní energetice. Naším cílem je, abychom také v České republice maximálně využili dostupný potenciál tohoto šetrného zdroje energie. Jsme proto přirozeným partnerem Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Svazu průmyslu a dopravy a řady dalších průmyslových subjektů,“ dodává Buzrla.

Posláním Solární asociace je prosazování férových a transparentních podmínek pro dlouhodobý rozvoj technologie výroby sluneční energie a obhajování zájmů členů a vlastníků fotovoltaických elektráren s ohledem na ochranu investic. Situace na trhu obnovitelných zdrojů je aktuálně poměrně nejistá, ERÚ stále otálí s vypsání podpory OZE ve výši 42 miliard, ačkoliv k tomu dle vyjádření zástupců Evropské komise nemá důvod. To je nepříznivé pro investory i pro majitele střešních instalací, ale má to také negativní dopady na budoucí rozvoj tohoto moderního odvětví energetiky.