Milan Zacha Kučera představuje v oblasti záhad, tajemství a vojenství výraznou a neopominutelnou autorskou osobnost. Je držitelem ceny Egona Erwina Kische za knihu Největší tajemství Třetí říše a autorem dalších dvou oblíbených titulů: Archeoastronautických pověstí a Ocelového města. V roce 2015 mu byla Klubem psychotroniky a UFO udělena cena za dvacetiletou badatelskou a publikační činnost. Se svými přednáškami a pořady vystoupil ve více 120 knihovnách a muzeích v České republice a v desítkách obdobných institucí na Slovensku a v Polsku. Autorsky se spolupodílel na přípravě mnoha televizních dokumentů. Milan Zacha Kučera až dosud pracoval jako manažer: nejdříve v oblasti cestovního ruchu a následně ve finančním sektoru. Nabídka Československé filmové společnosti, provozovatele výše zmíněných televizních stanic, mu podle jeho slov rozvázala ruce, aby se mohl naplno věnovat tomu, v čem je bezesporu odborníkem a čemu doposud věnoval veškerý volný čas.

„V Milanu Zachovi Kučerovi získáváme nejen odborníka na slovo vzatého, ale i zapáleného tvůrce, který, věřím, naplní obě obrazovky exkluzivním českým, slovenským a polským obsahem, nejen svým, ale i svých spolupracovníků a kolegů,“ říká jednatel ČFS Leoš Pohl a dodává: „Nejdříve to budou publicistické Tajemné horizonty a postupně přijdou seriály o tajných společnostech, o výzkumu nacistického podzemí v Polsku, dojde i na tajemství templářů a stranou nezůstane ani UFO.“

Milan Zacha Kučera se bude věnovat rovněž marketingu obou televizních stanic. Za cíl si klade oslovit a přitáhnout k TV Kinosvět a TV War všechny, kteří se zajímají o záhady a tajemství a o svět vojenství: „Z vlastní zkušenosti vím, že jde o rozsáhlá společenství chytrých a zvídavých lidí, kteří jen uvítají pomocnou ruku na své pouti za poznáním a dobrodružstvím.“