Jana Boštíková vede oddělení HR & Payroll Services v Mazars 6 let. Věnuje se outsourcingu mzdových služeb, zejména mezinárodním projektům v oblasti personální agendy, mezd a HR controllingu. V oddělení pracuje 30 odborníků, jejichž služeb v oblasti outsourcingu mzdového účetnictví a HR agendy využívá na dvě stovky klientů různých oborů a velikostí, od malých a středních firem až po velké nadnárodní společnosti. Jana Boštíková je absolventkou VŠE v Praze. Během své profesní dráhy sbírala zkušenosti v oblasti poradenství, auditu, finančního a mzdového účetnictví a HR.  V Mazars pracuje od roku 2005.

Jiří Šimek se posouvá na pozici partnera po 17 letech ve firmě, kde mimo oddělení auditu působil i na pozici vedoucího znaleckého ústavu Mazars. Tuto pozici bude i nadále zastávat. V oblasti auditu se zaměřuje na audity nadnárodních společností a jejich konsolidaci. V rámci poradenství se zaměřuje na oblast podnikových kombinací, včetně dopadů oceňování při přeměnách, a na znaleckou činnost zaměřenou primárně na oceňování podniků. Jako partner oddělení auditu se bude nadále věnovat auditům mezinárodních společností a jejich konsolidací, poradenství pro potřeby IFRS, poradenství při realizaci podnikových přeměn a znalecké činnosti. Jiří Šimek je absolventem VŠE v Praze, statutárním auditorem zapsaným u Komory auditorů České republiky, daňovým poradcem zapsaným u Komory daňových poradců České republiky a certifikovaným účetním expertem.