Martin Saitz je české i slovenské automobilová veřejnost znám z různých manažerských funkcí, které během své kariéry zastával pro značky Volvo, Škoda, BMW nebo Hyundai. V poslední dekádě působil jako generální ředitel BMW Group Česká republika a Hyundai Motor Slovakia.

Je absolventem ČVUT v Praze. 

Ve volném čase se věnuje své rodině a nejrůznějším sportovním aktivitám. Zajímá se o literaturu, umění a historii.

Součástí budoucích personálních změn ve společnosti AutoBinck CZ bude rovněž plánované obsazení dvou nových pozic na ředitelské úrovni, a to jak pro distribuci, tak pro retailové aktivity.

 

 

Související