Pavel Kovář prostředí Kovosvitu MAS dobře zná. V podniku působil dvanáct let, naposledy ve funkci finančního ředitele. Do tradičního podniku z jihočeského Sezimova Ústí se absolvent Vysoké školy ekonomické vrací po čtyřech letech.

Daniel Kurucz je zkušený manažer, který v minulosti vedl například České dráhy, naposledy působil v čele strojírenského podniku Vítkovice Heavy Machinery.

Václav Zahrádka vedl v Kovosvitu oddělení controllingu. Následně začal pracovat pro skupinu CSG a měl na starosti finance ve Vagónce Louny poté, co ji skupina CSG získala do pronájmu od insolvenční správkyně. Nyní se do Kovosvitu MAS vrací. Jeho nejbližší spolupracovnicí bude Jaroslava Chladová, jež zůstává na pozici finanční manažerky. Jako konzultant navíc posílí obnovený management Petr Karásek, který bude působit jako poradce vedení společnosti. Zkušený manažer opakovaně působil v automobilce Tatra Trucks, angažoval se též ve společnosti Vítkovice Heavy Machinery a ze svého dřívějšího působení dobře zná i prostředí Kovosvitu MAS.

„Děkujeme panu Liboru Kuchařovi, co pro Kovosvit MAS během svého působení vykonal. Podnik pod jeho vedením procházel složitým obdobím, nejprve se musel vypořádat s vysokými dluhy po bývalém majiteli společnosti, následovalo dramatické ochlazení trhu v segmentu výroby obráběcích strojů. Přesto dokázal zefektivnit výrobu, zeštíhlit podnik a udržet jej v provozním zisku,“ ocenil přínos bývalého generálního ředitele Michal Strnad, majitel společnosti INDUSTRY INNOVATION, jejímž prostřednictvím Kovosvit MAS vlastní.

Tři pilíře fungování Kovosvitu MAS

„Od majitele jsme dostali za úkol kromě zabezpečení chodu společnosti také zajištění jejího financování a vytvoření nové strategie. Z toho také vyplývají úkoly pro nové členy vedení společnosti. Zatímco generální ředitel Pavel Kovář má za úkol zabezpečit chod firmy a držet ji v zisku, Václav Zahrádka se zaměří na financování, procesy a úspory nákladů uvnitř společnosti. Mým úkolem bude tvorba strategie a Petr Karásek jako poradce přispěje znalostí firmy i svými analytickými schopnostmi,“ popisuje rozdělení rolí Daniel Kurucz, nový předseda představenstva.

Vznikající strategie bude stát na třech pilířích. Půjde o vývoj a prodej nových strojů, které mají Kovosvitu MAS zajistit konkurenceschopnost, rozvoj poprodejního servisu včetně modernizací a repasí strojů a v neposlední řadě rozvoj automatizace. Podnik plánuje do budoucna výrazné personální posílení vlastní divize MAS Automation, jež dodává zákazníkům na klíč automatizované a robotizované výrobní linky.

„U automatizace je věc jasná. To je dnes v průmyslu jednoznačným trendem, Kovosvit MAS má v tomto směru silné kompetence a je naším záměrem je rozšířit. U servisu půjde o určení, na kterých trzích se firmě vyplatí vybudovat vlastní servisní střediska, jako dnes fungují v rámci České republiky a Slovenska. Na mysli mám například německý i ruský trh. Výhodou je, že Kovosvit Mas může využívat synergií s Vítkovice Heavy Machinery a pomáhat si navzájem tam, kde mají u zákazníků dobré jméno,“ upřesňuje Daniel Kurucz. 

V této souvislosti bude Kovosvit MAS v letošním roce aktivní na zahraničních veletrzích. V květnu jej čeká tradiční veletrh Metalloobrabotka v Rusku, vystavovat chce též na veletrzích v Düsseldorfu či v polském Sosnowieci. Samozřejmostí je prezentace novinek na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, jehož je Kovosvit MAS pravidelným účastníkem. K rozvoji společnosti budou samozřejmě potřeba investice. Jejich zdrojem mohou být dle navržené strategie buď vlastní zdroje majitele společnosti, případně vstup strategického partnera.

Kovosvit MAS dosáhl v roce 2019 dle předběžných výsledků tržeb ve výši 1,19 miliardy korun, ukazatel EBITDA, tedy zisk před zdaněním odpisy a úrokovým zatížením činil 64,5 milionů korun. Podnik, který má téměř 500 zaměstnanců, čelí od konce roku 2018 ochlazení poptávky po nových obráběcích centrech, kterou se daří částečně kompenzovat exportem high-tech obráběcích center jak do zemí Evropské unie, tak na asijské trhy, především do Indie. Kovosvit MAS v minulém roce oslavil 80 let od svého založení.

 

Související