Bohumila Bennette byla k 1. březnu povýšena do pozice generální ředitelky společnosti CHEP pro střední Evropu. Bohumila pro CHEP pracuje od roku 2013 a zastávala zde úspěšně několik ekonomicko-řídících pozic. Nejprve působila jako finanční ředitelka pro střední a východní Evropu a zastřešovala finanční řízení ve 20 zemích, od roku 2016 pak byla celoevropskou finanční kontrolorkou pro společnost Brambles, mateřskou firmu CHEP. Jako středoevropská generální ředitelka CHEP dohlíží na výkon a výsledky společnosti nejen na českém a slovenském trhu, ale také například v Rakousku, v Maďarsku, v Rumunsku, na Balkáně a ve Švýcarsku.

„Chci Janu Kočárkovi poděkovat za profesionální řízení naší společnosti na lokálním trhu, za skvělé výsledky, kterých s týmem dosáhl a těším se na další vzájemnou spolupráci na mezinárodní úrovni,“ říká Bohumila Bennette. „Naší společnou prioritou nyní bude dělat maximum pro to, aby CHEP upevňoval svou pozici lídra v poskytování logistických řešení, reagoval adekvátně na potřeby svých zákazníků a dosahoval ještě lepších výsledků ve všech oblastech podnikání.“

Společnost CHEP jmenovala k 1. dubnu 2020 Jana Kočárka, dosavadního generálního ředitele pro Českou republiku a Slovensko, senior manažerem pro evropskou agendu Collaborative Transport Solutions. Jedná se o strategickou iniciativu klíčovou pro budování efektivního a udržitelného dodavatelského řetězce v kontinentálním i celosvětovém měřítku. CHEP díky ní dokáže vhodně propojovat zákazníky a logistické partnery, čímž zvyšuje efektivitu dodavatelského řetězce a minimalizuje negativní vlivy logistických operací na životní prostředí.

„Vedení takto zásadní strategické celoevropské iniciativy zaměřené na spolupráci v oblasti dopravy je pro mě v mém působení u CHEP další výzvou. Za téměř 5 let, které jsem měl možnost strávit v čele týmu pro Českou a Slovenskou republiku, jsme dosáhli více než zdvojnásobení obratu a obsluhujeme přes 250 odběratelů. Zmodernizovali jsme také naše servisní centra s ohledem na vyšší stupeň automatizace. Významně jsme zlepšili rovněž spolupráci s partnery z oblasti maloobchodních prodejen i z dopravy a logistiky tak, abychom naplnili naši misi být neviditelnou, bezproblémovou páteří dodavatelského řetězce,“ uvádí Jan Kočárek.

 

Související