Jiří Sauer

partner v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte Česká republika