Průzkum komunikační agentury AMI Communications zjišťoval pracovní spokojenost a obavy zaměstnanců v současné krizi, kterou způsobil koronavir a související opatření. Podle výsledků tato situace ovlivnila práci každého druhého zaměstnance (56 %), některým se změnila pracovní náplň, některým podmínky, jiné potkalo větší či menší omezení práce a příjmů. Pětina respondentů (22 %) s nynějším nastavením není spokojená. Podle více jak třetiny dotázaných (39 %) mají navíc přijatá opatření negativní vliv na produktivitu firmy. Tu může poznamenat i fakt, že čtvrtina lidí (25 %) nově pracuje z domova a šestina zaměstnanců (17 %) momentálně nepracuje vůbec.

Epidemie poznamenala i vztahy na pracovišti

Necelá polovina respondentů (48 %) potvrdila, že současná situace ovlivnila vzájemné vztahy mezi kolegy. Každý osmý zaměstnanec vnímá v rámci kolektivu spíše zhoršení, a to například z důvodu ochladnutí vztahů nebo závidění pracovních podmínek mezi kolegy. U třetiny zaměstnanců (34 %) se změnil vztah i přímo k zaměstnavateli, pozitivně i negativně. Postoj k vedení se zhoršil tam, kde došlo k výraznějším pracovním omezením. „Vztahy mohl narušit také fakt, že některé firmy nereagovaly na nastalou změnu včas a adekvátně. S reakcí firmy na krizovou situaci v jejím začátku nebyla spokojená pětina všech zaměstnanců. Změny se odehrávaly příliš rychle, vedení firem tak nemuselo být vždy připravené odkomunikovat je svým lidem správně a jasně. Zaměstnanci se mezi sebou také izolovali,“ vysvětluje Jan Kučmáš, Partner AMI Communications.

Nejvíce děsí nejistota ohledně dalšího vývoje

Průzkum také odhalil, jaké obavy mají zaměstnanci do budoucna. Nejčastěji se bojí nejistoty, jak se bude krize dál vyvíjet a jaká opatření budou, jak dlouho platit (33 %). Pětina respondentů se obává zásadního propadu příjmu (19 %) a každý desátý dokonce toho, že jeho zaměstnavatel nebude mít dostatek financí na výplaty (10 %), nebo že přijde o práci úplně (11 %). „Dnes, více než dřív, je důležité, aby firmy se svými zaměstnanci pravidelně komunikovaly. Strach může narušit celkovou produktivitu firmy i po skončení nouzového stavu. Firmy by měly umět s těmito obavami citlivě pracovat a nenechávat své zaměstnance v nejistotě. Je potřeba udržovat je v obraze do takové míry, aby mezi nimi nevytvářely ani paniku, ani iluze,“ upozorňuje Kučmáš. 

Maily nestačí

Podle celosvětového Edelman Trust Barometer očekává 60 % zaměstnanců, aby je během koronavirové krize nadřízený informoval ohledně dalšího vývoje alespoň jednou denně. Z dat AMI Communications vyplývá, že mnohé firmy tak činí, způsob komunikace se ale liší dle pracovního nastavení zaměstnanců. „Volba ideálního komunikačního mixu se vždy odvíjí od individuálního nastavení firmy. Společnostem radíme, aby nastavení komunikace volili podle specifik lidí, ke kterým chtějí promlouvat. Můžeme se přímo zeptat, jaké formáty a kanály zaměstnancům vyhovují, co je zajímá a v jaké frekvenci. S tímto nastavením pomáháme například v rámci auditu interní komunikace. Firmám, které interní komunikaci ovládají, se daří zvládat aktuální situaci snáze,“ uzavírá Kučmáš z AMI.