Budoucnost železnice

Advertorial

Tři dimenze udržitelné mobility

Od roku 1879, kdy Werner Siemens vytvořil první elektrickou lokomotivu, se společnost Siemens Mobility zabývá elektrickou mobilitou. Od té...
31. 5. 2023 ▪ 7 min. čtení
Advertorial

Budoucnost mobility

V dopravě osob a zboží již existuje vize rychlé, čisté a pohodlné bezemisní udržitelné mobility budoucnosti. Ta je v kontrastu s realitou...
22. 9. 2022 ▪ 10 min. čtení