Hitparáda českých egyptologických objevů

Jaká to obrovitá pitomost, jaká zázračná kůpa bezmyšlénkovosti, jaký to do nebe trčící, blbě do vůkolí pohlížející pomník královské svévole! Tak...
2. 12. 2022 ▪ 2 min. čtení