Téma: Paul Krugman

Dej pozor na to, co si přeješ...

Řídit se jen jedním směrem ekonomického myšlení, jako to dělá ČNB, je chyba. Příkladem je doporučení nobelisty Paula Krugmana z roku 2001, aby v...
20. 7. 2017 ▪ 2 min. čtení
Paul Krugman

Paul Krugman

Americký ekonom Paul Krugman je dalším ze současných ekonomických proroků.

V roce 2008 dostal Nobelovu cenu za ekonomii, kterou obdržel za svoji analýzu vzorců obchodu a umísťování ekonomických aktivit.

Švédská akademie věd ocenila zejména jeho teorii příčin celosvětové urbanizace. Podle ní integroval dosud oddělené výzkumné obory mezinárodního obchodu a hospodářské geografie. Vysvětlil také, proč některé státy dominují na mezinárodním trhu.

Krugmanův přístup je založen na předpokladu, že služby a zboží mohou být levnější s využitím větších výrobních kapacit. Tento koncept je obecně znám jako úspora z rozsahu.

Nová teorie obchodu

Krugman je profesorem ekonomie na Princetonské univerzitě.

V akademickém světě je především znám svou „novou teorií obchodu“ a vysvětlením měnových krizí. Publikoval řadu učebnic, populárněvědeckých knížek a  sloupků v New York Times.

Jako jeden z mála již před nástupem finanční krize roku 2008 upozorňoval na možná úskalí stávajícího vývoje ekonomiky. Tyto události, jejichž důsledky pocítil v podstatě celý svět, se mu staly podnětem k novému ohlédnutí za dějinami ekonomických krizí 20. století počínaje Velkou hospodářskou krizí 30. let.

Poslední z krizí chápe Krugman jako logické vyústění určitých tendencí, jejichž princip bylo už dříve možno pozorovat na jiných krizových ekonomických jevech lokálního dosahu.

V jedné ze svých knih nedávné dění dává zajímavě do kontextu s událostmi, k jakým došlo v Mexiku v 80. letech, v Japonsku v 90. letech, v jihovýchodní Asii koncem 90. let i jinde, a ukazuje zákonitosti, jež zůstaly opomíjeny.