Téma: Právnická firma roku

pravnicka firma 6 681px

Cloud pohledem právníka

Cloud je v poslední době velmi často skloňované slovo. Jedni jej velebí a označují jej za zásadní milník ve vývoji ICT technologií, druzí v něm...
30. 11. 2013 ▪ 6 min. čtení